Música popular

La música popular compren un conjunt de gèneres musicals que resulten atractius per a la gran majoria del públic i són els que solen ser més difosos per la de la música. Té un caràcter internacional i els gèneres més representatius a l’actualitat de la música popular són: el pop, el rock, el dance i la música llatina.