Música clàssica

La música clàssica es produïda a partir de les tradicions occidentals en l’ambit de la música religiosa i secular. Aquest gènere musical va aproximadament des del segle IX fins avui dia. És delicada, brillant i plàstica.

Sovint s’utilitzen els instruments següents:

 • De corda.
 • De vent fusta.
 • De metall.
 • De percussió.
 • També en els darrers anys ha anat apareixent algun instrument electrònic, com per exemple la guitarra elèctrica.

La música clàssica es divideix en:

 • Renaixentista  – (1450-1600).
 • Barroca (1600-1760).
 • Clàssica (1730-1820): és un període artístic en el qual s’expressa la idea de perfecció del món com un ésser bell i perfecte, de tranquil·litat i ideal.
 • Romàntica (1820-1920).
 • Moderna (1905-1985).
 • Del selge XX (fins al 2000).
 • Clàssica contemporània (2000 fins al present).