El petó

Un petó és un toc o pressió que es dóna amb els llavis com a signe d’afecte, salutació o reverencia.

El petó dels amants, per descomptat, és infinitament més que això. Constitueix un moment psicològic d’enorme poder que redefineix tots els successos anteriors.

Un petó pot fer semblar que el temps es deté, que el món desapareix i torna transformat.

En aquest acte d’unió es produeix un intercanvi d’alè de la vida quan es besen llavi contra llavi o es xoquen nas contra nas.

El petó, tan simple i amb tal poder transformador, és un gest humà genuí que pot celebrar la tendresa i la passió en un moment únic i extraordinari.