Responsabilitats legals dels propietaris (Cura i Benestar)

Els propietaris dels animals domèstics tenen diferents responsabilitats legals per garantir la cura i el benestar de les seves mascotes i inclouen: 

 • Identificació de la mascota

A les nostres mascotes se’ls ha d’implantar un microxip, sempre amb la informació actualitzada, que és obligatori a la gran majoria de les comunitats autònomes d’Espanya. 

 • Inscripció en el registre censal 

Les mascotes han de ser inscrites en el cens d’animals domèstics que compten els ajuntaments. Les dades hauran de trobar-se actualitzades i, en cas que l’animal mori, haurà de comunicar-se la baixa. 

 • Tramitació de llicència si el gos és perillós (PPP)

Els propietaris de gossos de races catalogades com a potencialment perilloses (PPP) necessitaran tramitar una llicència administrativa per a la seva tinença. És necessària per poder passejar l’animal i aquesta ha de ser renovada cada cinc anys. Aquests gossos hauran d’anar sempre lligats amb corretja i tenir posat un morrió. A més, és obligatori comptar amb una assegurança de responsabilitat civil.

 • Vetllar per un bon estat de salut

Tenir una mascota implica tenir el compromís de cuidar-la i satisfer totes les necessitats bàsiques, és a dir, assegurar el bon estat de salut de l’animal. Entre elles s’inclou:

 • Alimentació adequada

Els propietaris han de proporcionar aliments i aigua adequats i suficients a l’animal. 

 • Allotjament adequat

Els animals han de tenir un lloc adequat per viure i que estiguin protegits de qualsevol circumstància meteorològica i les condicions de vida han de ser adequades a les seves necessitats. 

 • Atenció mèdica 

Els propietaris han de proporcionar atenció mèdica adequada a les seves mascotes, incloent-hi les vacunes, l’atenció al veterinari quan sigui necessari…

 • Exercici i enriquiment

Els amos dels animals han de donar l’oportunitat a la seva mascota perquè aquestes s’exercitin i es mantinguin actives.  

 • Respecte pels espais públics
 • Prevenció de danys 

A l’hora de passejar l’animal per la via pública cal portar l’animal lligat amb una corretja, a excepció de llocs concrets com parcs de gossos que no és necessari.

També s’han de recollir els excrements de l’animal, en cas de no fer-ho pots portar associades multes d’elevada quantitat.   

 • Prevenció de malalties

Els propietaris han de prendre mesures per prevenir la propagació de malalties transmeses per animals, com mantenir les vacunes al dia i tractar malalties quan sigui necessari. 

 • El maltractament animal i l’abandó

El maltractament animal com el seu abandó comporta conseqüències en l’àmbit legal. 

La legislació actual considera que és delicte, ja que es tracta de conductes contràries a una tendència responsable de l’animal. 

 • El maltractament se sanciona amb
  • Penes pecuniàries
  • Pena privativa de llibertat fins a un any
  • Pena accessori d’inhabilitació d’1 a 3 anys per a l’exercici de professionals, comerços o oficis relacionats amb els animals.

No només això, sinó que els qui abandonin la mascota seran castigats amb pena de multa d’1 a 6 mesos i es podria imposar una pena d’inhabilitació especial de 3 mesos a 1 any.

 • Evitar la reproducció incontrolada

Els propietaris han de controlar la reproducció de les seves mascotes, i per prevenir la sobre població o l’abandonament dels animals s’ha d’esterilitzar o castrar a l’animal. 

 • Compliment de les regulacions locals

Els propietaris han de complir amb totes les lleis i regulacions locals relacionades amb la propietat i la cura dels animals domèstics. 

 • Atenció en casos d’emergència 

Els amos han de prendre mesures per cuidar i protegir a les seves mascotes en situacions d’emergència, com podrien ser desastres naturals o esdeveniments que puguin posar en perill la vida dels animals. 

 • Benestar emocional

Els propietaris han de proporcionar un ambient segur i enriquidor que promogui el benestar de les seves mascotes.