Conseqüències en l’entorn de l’abandonament

L’abandonament dels animals comporta un impacte negatiu directe a la societat en diversos aspectes: 

 • Cost econòmic que paguen els habitants 

Els abandonaments d’animals poden influir en costos econòmics per la societat, car un animal abandonat necessita un servei de recollida (per cada animal recollit, se’n paga un alt cost) i una protectora, en què treballen persones pagades per entitats públiques.

 • Conseqüències sanitàries i higièniques

Els animals abandonats poden:

 • Transmetre malalties (ràbia, tinya i sarna) i paràsits (puces, paparres…) a altres animals i, en alguns casos, als éssers humans. Això pot tenir conseqüències per la salut pública i augmentar els riscos de brots de malalties. 
 • Estar desubicats i tenir por, cosa que els porta a estar a la defensiva i poden reaccionar de manera agressiva amb persones i altres animals.
 • Provocar accidents de trànsit on no sols perd ell la vida, sinó també el conductor i els acompanyants.
 • Mort de l’animal que s’abandona 

L’abandonament animal contribueix a la sobrepoblació d’animals en refugis, ja que es creen ventrades d’animals a causa de no ser esterilitzats, cosa que augmenta la càrrega en els recursos d’aquestes instal·lacions i dificulta trobar llars adequades per tots els animals. Quan un animal fa molt de temps que està a la protectora o es considera no adoptable o degut a la falta d’espai,  sol ser eutanasiat. Si hi ha molts animals a un únic refugi, dificulta la capacitat d’ajudar a uns altres, ja que els recursos són limitats. 

 • Contaminació

Les deixalles i la presència d’animals abandonats en diverses àrees pot portar a l’acumulació de deixalles i a la contaminació ambiental. 

 • Danys a cultius i hàbitats

Els animals abandonats poden fer malbé cultius, jardins i hàbitats naturals. 

 • Desplaçament de les espècies natives

Els animals abandonats poden competir per recursos amb les espècies natives, generant-los estrès, desplaçant-les dels seus hàbitats i portant a la disminució de la biodiversitat local. 

 • Alteració de la cadena alimentària 

Quan els gossos són abandonats, poden convertir-se en animals de carrer i buscar menjar a la natura el que pot portar a una major competència pels recursos alimentaris disponibles per a altres espècies animals. A més, els gossos abandonats també poden caçar i matar animals silvestres, la qual cosa pot afectar negativament les poblacions d’aquestes espècies.

 • Impacte emocional a la societat

La visió d’animals abandonats a la societat pot generar tristesa, empatia i preocupació.

És molt important ser responsables dels  animals i de comprometre’s amb el seu benestar i el de la societat en què es viu.