Part teòrica

El nostre treball comença amb un procés d’investigació, una recerca sobre els temes que consideràvem més rellevants i interessants per conscienciar a la gent sobre la importància que tenen els animals de companyia i el seu abandonament. Vam començar amb una definició clara del tema que estàvem explicant i, per establir una base del contingut, vam contextualitzar com està posicionat aquest tema avui dia, comparant-ho amb la situació d’uns anys enrere per veure com ha evolucionat.

Després de fer una pluja d’idees i de rumiar-ho molt, vam seleccionar els temes que finalment treballaríem per les bases de la nostra investigació de l’abandonament dels animals domèstics i els que més s’apropaven al nostre objectiu van ser els següents:

Per començar a redactar el nostre treball de recerca vam buscar informació a internet: en webs científiques i contrastades per documentar-nos bé i per obtenir informació verídica, a més d’extreure informació d’articles acadèmics i d’algun llibre de la biblioteca. Tot i això, també vam utilitzar coneixements que ja teníem abans d’haver començat el treball, creats per les preguntes generades pel nostre gran interès per aquest assumpte.

Cal destacar que vam definir els conceptes clau sobre els temes escollits necessaris per comprendre el treball. Com ja sabem, aquest tema és molt ampli i és per això, que hem hagut d’acotar-lo. Hem sintetitzat el contingut del tema per poder tractar els apartats seleccionats de la matèria en profunditat i de manera clara. Un cop fet això, hem organitzat els punts de manera lògica i estructurada assegurant-nos que hi ha una transició suau entre els diversos aspectes de la secció teòrica. A la part teòrica apareixen gràfics i imatges donant suport a la informació explicada per facilitar la comprensió d’allò que s’explica.

Per acabar, vam analitzar amb profunditat les campanyes: Què són?, quants tipus n’hi ha?, com fer una bona campanya?, etc.