L’abandonament dels animals

L’abandonament dels animals  és un gran problema ètic i social a tot el món que causa danys físics i psicològics als animals.

A continuació apareixen uns gràfics amb les xifres dels abandonaments a Espanya i un altre amb les xifres d’Alemanya, ja que aquest últim és un país desenvolupat i és conegut per la seva alta qualitat de vida, per la qual cosa comparant-ho amb Espanya es pot observar la gran diferència d’abandonaments. També era important veure les grans quantitats d’abandonaments que pateixen els animals de companyia en una comunitat autònoma com ho és Catalunya i en un poble com és Barberà del Vallès.

  • XIFRES ABANDONAMENT DELS ANIMALS 
  • (ESPANYA, CATALUNYA, BARBERÀ DEL VALLÈS I ALEMANYA)

Stalista. (2022). Número de perros y gatos domésticos que llegan a ser abandonados en España. Recuperat el 21 de juliol de 2022 de la base de dades de Stalista.

L’abandonament d’animals domèstics a Espanya segons els científics, asseguren que és un dels països europeus amb més abandonament animal. Les seves xifres són totalment elevades, ho podem comprovar al gran augment del 2020. 300.000 gossos han arribat a ser abandonats, i 228.897 gats durant la pandèmia mundial nomenada COVID-19.

Milions de persones van decidir abandonar les seves mascotes a causa, que moltes no tenien la feina estable, i tenien una dèbil situació econòmica i un animal requereix una gran responsabilitat. D’altra banda, podem observar que no només a l’època del COVID-19 hi va haver un augment, sinó també durant els anys posteriors, 2019 i 2018. A posteriori de la pandèmia el 2021 i el 2022, hi ha hagut menys els casos d’abandonament encara que hi continuen havent nombroses xifres.

Finalment es comprova que Espanya, abandona de forma desesperada tant gats com gossos, marcant tan sols un 10% de la diferència.

Ep data (2022). El abandono de los animales de compañía a Catalunya. Recuperat el 18 de febrer de 2022 de la base de dades de Ep data.

L’abandonament d’animals domèstics a la comunitat autònoma d’Espanya, Catalunya, també és força elevat, i  és poca la diferència amb tota Espanya.

El punt més elevat de l’abandonament és el 2020 amb els gats, arribant gairebé als 300.000 casos. El 2018, hi va haver gairebé una igualada, però el cas dels gats va superar per poc els gossos. Però l’any següent, 2019, lamentablement, si hi va haver una igualada i van ser tant gats com gossos els que van ser abandonats amb 250.000 casos cadascun. 

El 2021 i el 2022, podem comprovar que l’abandonament de gossos supera els gats arribant una vegada més gairebé als 250.000 casos.

Informació extreta d’una trucada de l’associació de Barberà del Vallès, ARCA.

L’abandonament d’animals domèstics a Barberà del Vallès, municipi de Catalunya situat a la comarca del Vallès Occidental i integrat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, podem observar una vegada més, que al 2020 hi ha una pujada d’abandonaments a causa del COVID- 19, on els gats i majorment els gossos són perjudicats.

El 2018 i el 2019, les xifres són molt igualades i baixes a diferència de 2021 i 2022, on es comprova una pujada on els gats es veuen clarament exposats a major nombre d’abandonament a diferència dels gossos.

Santé Vet. (2022). ¿Por qué en Alemania no hay animales domésticos abandonados? Recuperat el 4 de desembre de 2022.

L’abandonament d’animals domèstics a Alemanya, és força més baix en comparació amb un altre país, per exemple Espanya. Les seves xifres en aquests darrers anys no sobrepassen dels 100.000 abandonaments, això és perquè Alemanya compta amb normes a favor de la cura del caní i lleis que els protegeixen de qualsevol tipus de maltractament animal.

Les regles per tenir un gos a la vivenda són molt estrictes ja que tots els gossos han de portar un codi electrònic amb les dades del propietari al collaret per garantir la seva ubicació. Les autoritats tenen la facultat de treure el gos i sentenciar l’amo a la presó fins a tres anys i obligar-lo a pagar una multa de 25.000 euros (29.000 dòlars). 

A la nació europea està prohibit maltractar els animals i fer-los fora al carrer.