Taller sobre l’abandonament a un nivell de 1r d’ESO

Per la nostra part pràctica del treball també vam dur a terme una activitat de conscienciació sobre l’abandonament dels animals. Volíem portar a terme una activitat divertida i didàctica per als infants, ja que la majoraria de vegades, són ells els que volen un animal domèstic con ara un gos i un gat, i és aquest motiu pel qual vam escollir a 1r d’ESO, per sensibilitzar als alumnes sobre la importància de la cura i el respecte als animals i per crear consciència sobre el problema plantejat. Volíem educar i fomentar l’empatia cap als éssers vius, promovent actituds i comportaments responsables, per contribuir a la construcció d’una societat més compassiva. Els nens que cursen 1r d’ESO estan formant la seva identitat i valors i aquesta edat és clau per inculcar hàbits i actituds responsables cap als animals. A més a més, els nens que estan dins d’aquesta franja d’edat, estan en una fase en la qual es tornen més sensibles als problemes socials i comencen a comprendre la seva importància dins de la societat. Vam pensar que introduir conceptes d’empatia, responsabilitat i respecte cap als animals a una edat primerenca, podria contribuir a un canvi positiu en les actituds i comportaments al llarg del temps.

Amb aquests objectius, vam tenir la idea de fer un taller als alumnes de 1r d’ESO, on hi hagués diverses activitats sobre el nostre treball de recerca, i d’aquesta manera, poder obtenir nous coneixements rellevants.

Aquest taller va consistir en el fet que els infants s’agrupessin en grups de quatre, cadascun de sis persones i un de set. Una vegada asseguts, a la taula es van trobar quatre sobres numerats on contenien les activitats que havien de realitzar una a una. Aquestes activitats tractaven sobre la importància dels animals de companyia, de manera que inconscientment obtenien informació i es conscienciaven de la importància que té aquest tema, que era el nostre objectiu amb aquest taller.

Sobres de paper, en els quals s’obtenien les activitats del taller.

Fotos del taller a un nivell de 1r d’ESO.

Les activitats proposades, cada grup les havia de realitzar en forma de gimcana i qui abans acabes, al final de la classe rebria un regal com a recompensa. Però, abans de passar a les següents activitats, quan les acabaven, necessitaven una aprovació, per tant, cada vegada que un grup finalitzava l’activitat, ens cridava a una de les dues dirigents, i si l’activitat estava correcta, passaven a la següent prova.

Les quatre activitats proposades per al taller, a un nivell de 1r d’ESO, que contenien els sobres, van consistir en les següents:

1. Sopa de lletres: El joc consisteix a buscar les paraules a la sopa de lletres. Dintre del sobre de paper es trobarà la sopa de lletres amb les cartes que contenen paraules que han de buscar, juntament amb la seva definició, de manera que a mesura que llegeixen la paraula, sabran el seu significat.

  • Paraules de la sopa de lletres, junt amb la seva definició:

Ventrades: Conjunt de les cries de certs animals nascudes en el mateix part.

Micro-xip: El micro-xip és el dispositiu electrònic que conté les dades dels propietaris i que en facilita la identificació. Aquest s’implanta a la pell de la mascota i és la millor opció per evitar l’abandonament d’animals.

Adopció: L’adopció d’animals és el procés de prendre la responsabilitat d’un animal que el seu propietari prèviament ha abandonat o deixat en un refugi d’animals.

Abandonament: Delicte que comet qui abandona un animal domèstic o, en general, qualsevol animal que no visqui en estat salvatge, en condicions en què pugui perillar la seva vida o integritat.

Refugis: Un refugi d’animals és una instal·lació que serveix com a residència provisional per a animals sense llar, perduts o abandonats.

Esterilització: Operació de rutina en què s’extreuen els òrgans reproductors de l’animal.

Associació:  Una associació és simplement una o diverses persones, que respecten i valoren els animals i fan una tasca, buscant el bé dels qui pateixen, abandó, maltractament i explotació. Tenen com a finalitat la defensa i protecció dels animals.

  • Sopa de lletres:

Activitat de Sopa de lletres pel taller, a un nivell de 1r d’ESO.

2. Memory: Aquest joc es troba dins d’un sobre en què hi ha targetes en les quals apareix la frase en negreta i la breu definició a sota. Cada integrant del grup, en el sentit de les agulles del rellotge, haurà d’aixecar dues targetes, si són les mateixes, aquesta persona que les ha aixecat se les quedarà. Qui tingui més cartes serà la persona guanyadora del grup i el grup que acabi abans serà el guanyador.  

  • Frases amb la seva breu definició:

-Canvis en la salut de l’animal: Si l’animal ha emmalaltit o ha envellit als amos només els hi aporta despeses.

-Canvis en la salut del propietari: En morir o emmalaltir el propietari d’un animal solen abandonar-lo els afins perquè no volen fer-se’n càrrec. 

-Pèrdua d’interès a l’animal: Aquest cas és molt freqüent que passi, és el caprici de tenir un animal, però al veure el que realment implica tenir-lo volen desfer-se d’ell. 

-Falta de planificació: Les persones adquireixen un animal sense haver considerat adequadament el seu estil de vida, horaris o capacitats per cuidar a l’animal. 

-Costos econòmics: una mascota requereix necessitats que tenen un cost gran de manera que abans de tenir un animal has de ser conscient de si el pot tenir.

-Canvis a la vida dels amos: Quan les circumstàncies dels amos canvien, pot ser difícil per ells continuar cuidant a la seva mascota i opten per abandonar a l’animal.

-Falta de compromís i responsabilitat per part dels amos: persones sense ser conscients del compromís i responsabilitat que comporta cuidar un animal tota la vida. 

Fotos del taller a un nivell de 1r d’ESO.

3. Trencaclosques: Aquest joc consisteix a muntar un trencaclosques, amb tots els membres del grup, en el qual conté una frase sobre la importància de l’abandonament animal. “Per què comprar, si hi ha tants com nosaltres que necessitem una llar.”

Trencaclosques del taller.

 

4. Preguntes: Eren unes targetes, on havien de respondre a unes preguntes que els hi vam entregar ficades dins d’un sobre a cada grup. Aquestes qüestions eren iguals per a tots els equips, sobre la problemàtica de l’abandonament animal. Eren d’opció múltiple per facilitar-los la feina.

  • Targes amb les preguntes: 
1. Quin creus que son els animals de companyia?

A. Cavalls, gossos, aranyes i camaleó.

B. Gossos, gats, conills i hàmsters. (CORRECTE)

C. Gats, esquirol, cabra i gos

2. Quines d’aquestes teràpies de gossos penses que NO és correcta?

A. Gossos d’assistència per a persones amb discapacitat visual.

B. Gossos per la realització del menjar. (CORRECTE)

C. Gossos d’assistència per a d’alertes i emergències.

3. Quin activitat de maltractament et sembla que més s’usa en l’actualitat?

A. Per a fins comercial. (CORRECTE)

B. Entreteniment.

4. Perquè creus que se li maltracta als animals?

A. Per diversió.

B. Per crueltat. (CORRECTE)

C. Per falta de coneixement.

5. Què s’hauria de fer per a acabar amb el maltractament animal?

A. Avís a les autoritats.

B. No comprar articles en els quals es van realitzar proves amb animals.

C. No assisteixo a espectacles en els quals se’ls exigeix fortament a realitzar-los.

D. Difonc i suport en xarxes socials. (CORRECTE)

6. Quina creus que és l’època on s’abandonen més animals de companyia? 

A. A principis d’any.

B. Al nadal.

C. Vacances d’estiu. (CORRECTE)

7. Quina és la principal causant de l’abandonament?

A. Problemes de comportament.

B. Falta de compromís i responsabilitat per part dels amos i costos econòmics. (CORRECTE)

C. Falta de planificació.

8. Com creus que es pot evitar l’abandonament?

A. Realitzant campanyes per a conscienciar a les persones. (CORRECTE)

B. Per mitjà de l’esterilització.

C. Denunciant a les autoritats.

 

El grup que va acabar abans de dur a terme totes les activitats explicades anteriorment, va ser el guanyador i, per tant, va guanyar una capsa de bombons en la qual apareixia el Snoopy, el famós gos de la tira còmica Peanuts que els va fer molta il·lusió.

Foto del grup guanyador amb el regal.

Vam observar com els participants aprenien sobre la magnitud del problema de l’abandonament d’animals, i això els permet comprendre la necessitat de trobar possibles solucions. Els alumnes entenien com els animals es podien sentir en ser abandonats i que aquest ésser tenen les seves necessitats i sentiments. A més, vam promoure l’adopció destacant la necessitat d’oferir una llar als animals que han sigut abandonats o rescatats.

Els nens van ser molt participatius i tenien moltes ganes d’aprendre, ja que el tema els va agradar molt perquè és rellevant a les seves vides diàries, a causa d’això, aquesta activitat va tenir un impacte directe en les seves experiències i eleccions.