Què és una campanya de conscienciació?

Les campanyes de conscienciació són una eina de comunicació pública impactant per promoure el canvi de comportament en la ciutadania. Ejemplos de campañas de marketing más exitosas

De fet, per la nostra part pràctica hem decidit començar una campanya de conscienciació sobre la gran quantitat d’abandonaments que es donen, per tant, és crucial saber què és una campanya, conèixer els tipus, i sobretot saber com fer una bona campanya amb èxit. 

Els diversos tipus de campanya que podem trobar són: 

 • Publicitària 

Una campanya publicitària és una estratègia que usen les empreses o negocis per atreure l’interès del públic al qual es vulguin dirigir, ja que ho han definit prèviament, i aconsegueixen vendes, faciliten la comunicació o popularitat a partir de publicitat. Per poder portar a terme la campanya publicitària es pot publicitar per:

 • Mitjans tradicionals: televisió, ràdio, diaris, anuncis urbans, cartells, volants, etc.
 • Mitjans digitals: xarxes socials, blocs, anuncis, vídeos, àudios, imatges en línia, etcètera.

Un exemple de campanya publicitària és la Dove i la bellesa real. Aquesta va començar el 2007, defensant la bellesa natural. Aquest espot va tenir tanta repercussió que va generar un intens debat sobre els estàndards de bellesa femenins. Tot i això, els resultats de la campanya perduren avui dia. De fet, a més d’augmentar les vendes de Dove, la marca continua sent un sinònim de bellesa real.

 • De conscienciació

Una campanya de conscienciació és una estratègia que s’utilitza per promoure el comportament i els hàbits entre la ciutadania a partir de publicar informació a les xarxes socials o altres mitjans.

Com a exemple podriem posar les campanyes de conscienciació del medi ambient: nombroses organitzacions com Greenpeace o WWF treballen i posen tots els seus mitjans per conscienciar la societat de la importància de cuidar el nostre planeta. 

Entre d’altres, aquests són els principals tipus de campanyes de conscienciació:

 • Mediambientals
 • Antitabac
 • Contra la violència de gènere

Un cop sabem què és una campanya i els tipus, ens hem informat sobre com fer una bona campanya de conscienciació, ja que ho hem necessitat perquè la nostra futura campanya tingui èxit. 

Per desenvolupar una campanya de conscienciació, cal:

 • Desenvolupar un missatge senzill que contingui un llenguatge clar i entenedor 
 • Definir els paràmetres de seguiment i avaluació de la campanya, com ara enquestes, observació d’actituds, estadístiques, etc.
 • Dissenyar la campanya estudiant i identificant el contingut més apropiat per al vostre públic.
 • Planificar i executar la campanya, estructurant recursos i produint els materials de comunicació necessaris.
 • Plantejar els objectius, hem de tenir clar què és el que volem aconseguir amb la nostra campanya i com ho volem aconseguir, en aquest punt és on organitzem la campanya i decidim com volem que sigui. 
 • Considerar en el disseny de la campanya els mitjans i estratègies,  hem d’identificar els mitjans de difusió de la informació. És recomanable escollir-ne diversos perquè el missatge tingui un impacte més gran. 
 • Uns altres mitjans opcionals podrien ser: realitzar actes culturals, obres de teatre, debats, cinematogràfics, conferències, etc. 

Com es pot deduir, la nostra campanya de conscienciació tracta dels abandonaments dels animals domèstics.