Conclusions

Després de molts mesos de treball l’hem finalitzat. És per aquest motiu que podem concloure diferents idees i treure conclusions del que teníem com a objectiu del treball: informar-nos sobre l’abandonament dels animals i divulgar tot allò que hàgim après per fer conscient a la societat.

Conclusions de la part teòrica:

 • Animals de companyia:

Els animals de companyia, com els gossos i els gats, són essencials per ha moltes persones, oferint companyia, afecte i beneficis per a la salut emocional. 

La seva domesticació i adaptació a la convivència humana els a convertit en membres estimats dels nuclis familiars, destacant les seves qualitats com la lleialtat dels gasos i la independència dels gats. En finalitat, la relació entre els humans i els animals de companyia no només proporciona un vincle afectiu sinó també beneficis per a la salut mental de les persones. 

 • Importància dels animals de companyia a la nostra societat:

La importància dels animals de companyia a la nostra societat podem comprovar que va més enllà de la seva companyia, efecte i protecció que ofereixen. Són una part important de la vida quotidiana, ja que contribueixen significativament al benestar emocional, social i també físic per a les persones. Des de la seva funció educativa amb els infants fins als diversos rols que comporten en diferents teràpies assistides, els animals de companyia, especialment els gossos, han demostrat ser aliats per millorar la qualitat de vida de les persones, incloent-hi aquelles capacitats diverses, demostrant una versatilitat única en el suport de les persones en diferents situacions i necessitats.

 • On s’adquireixen els animals de companyia?:

L’adquisició d’animals de companyia implica una responsabilitat a llarg termini. Abans de prendre una decisió, cal pensar sobre l’espai i el temps disponible pel benestar de l’animal.

L’opció d’adopció, hem comprovat que és promoguda per diversos defensors dels drets dels animals com Daniel Dorado, ja que destaca com ajuda a evitar la cria indiscriminada i redueix l’abandonament. La compra dels animals pot ser subjecte a garanties legals i controls específics, i és essencial conservar documentació rellevant com factures i certificats veterinaris.

D’altra banda, l’adopció d’animals, especialment dels refugis, implica procediments específics com ara els acords i requisits que contribueixen a garantir el benestar de l’animal i la sonoritat dels adoptants.

En definitiva, el procés d’adquisició o adopció d’animals de companyia està regulat per diverses lleis que busquen assegurar el benestar dels animals i promoure la tinença responsable.

 • L’abandonament dels animals:

L’abandonament d’animals és una qüestió que es presenta a escala mundial, provocant danys tant físics com psicològics als animals afectats. La comparació entre les xifres d’abandonament a Espanya i Alemanya destaca la gran disparitat existent, amb Espanya registrant xifres molt més elevades. En contrast, Alemanya destaca per tenir una baixa incidència d’abandonament d’animals domèstics, car té un sistema regulador més estricte i lleis que protegeixen els animals amb estrictes sancions per als propietaris irresponsables.

Les causes de l’abandonament varien des de canvis en la vida dels propietaris fins a problemes de comportament, a més d’afegir les despeses econòmiques i la manca de planificació. Aquest fet no només té repercussions en l’àmbit individual, sinó que també afecta la societat en general. Les problemàtiques inclouen la transmissió  de malalties, accidents de trànsit, entre d’altres.

Les èpoques de l’any en què es produeixen més abandonament responen a circumstàncies específiques com canvis en la vida quotidiana, períodes de vacances, inici de l’any escolar o condicions climàtiques extremes.

 • Legislació sobre protecció animal:

La nova Llei de Benestar Animal a Espanya, aprovada el 9 de febrer de 2023, reflecteix un canvi en la legislació de protecció animal. Impulsada per la ministra d’Assumptes Socials i Agenda, Ione Belarra, aquesta normativa ha generat intenses discussions i debats. 

Les seves disposicions inclouen l’enduriment  de les sancions per maltractament i abandonament d’animals, així com la prohibició  de la cria, comercialització i ús de certes espècies animals. Tot i que la llei ha provocat polèmiques, representa un pas ferm cap a la millora del benestar dels animals a Espanya.

D’altra banda, els protocols d’adopció a Espanya i Bèlgica destaquen la importància de la responsabilitat dels adoptants i estableixen requisits rigorosos per garantir el benestar dels animals adoptats. Mentre que a Espanya es destaca la necessitat d’entrevistes, contractes d’adopció i seguiments veterinaris, a Bèlgica es requereix llicència que controla els antecedents dels possibles adoptants, amb l’objectiu de prevenir l’abandonament i el maltractament dels animals domèstics. Amb aquestes iniciatives, tant Espanya com Bèlgica demostren un compromís fort respecte la protecció dels animals. 

 • Responsabilitats legals dels propietaris (Cura i Benestar):

Les responsabilitats legals dels propietaris envers les seves mascotes inclouen la identificació obligatòria amb microxip, inscripció en el registre censal, obtenció de llicència per a gossos perillosos, vetllar pel bon estat de salut amb alimentació, allotjament i atenció mèdica adequats, exercici i enriquiment, respecte pels espais públics i prevenció de malalties. El maltractament i abandonament  tenen conseqüències legals, amb penes pecuniàries, privatives de llibertat i d’inhabilitació. És obligatori evitar la reproducció incontrolada, complir amb regulacions locals, i proporcionar atenció en casos d’emergència, tot garantint el benestar emocional de les mascotes.

 • Centres i associacions de protecció i recollida d’animals:

Els centres i associacions de protecció d’animals domèstics exerceixen un paper crucial en la promoció del benestar animal, la prevenció del maltractament, i l’abandonament dels animals. A través de diverses funcions, com el rescat, rehabilitació, l’adopció responsable, esterilització, l’educació, i altres serveis, podem comprovar com aquestes organitzacions contribueixen en la seguretat, salut i benestar dels animals, demostrant un compromís amb la comunitat. La seva col·laboració amb altres entitats reforça la seva capacitat per minimitzar l’impacte i abordar els reptes relacionats amb el benestar animal.

 • Què és una campanya de conscienciació?:

Una campanya de conscienciació, és una poderosa eina de comunicació pública destinada a fomentar, el canvi del comportament en la població. És molt important que per aconseguir una campanya d’èxit, és essencial desenvolupar un missatge clar i entenedor per portar a terme les accions necessàries. És per això, que la nostra campanya de conscienciació sobre els abandonaments dels animals domèstics busca sensibilitzar a la societat sobre aquesta qüestió urgent. 

Conclusions part pràctica: 

 • Campanyes de conscienciació de l’abandonament (Instagram i TikTok):

Les campanyes de conscienciació de l’abandonament animal a través de les plataformes Instagram i TikTok han demostrat ser estratègies efectives per arribar a un públic més ampli i divers, mitjançant la utilització d’imatges i vídeos informatius. Aquestes campanyes han aconseguit donar una resposta emocional a les persones, de manera que es fa que es fonamenti la reflexió sobre la importància de la responsabilitat en la tinença d’animals de companyia. 

És essencial assegurar-se del fet que les campanyes no siguin només visuals, sinó que també proporcionin informació educativa i consells pràctics per prevenir l’abandonament i promoure l’adopció responsable. 

 • Taller sobre l’abandonament a un nivell de 1r d’ESO:

En aquest taller sobre l’abandonament d’animals a un nivell de 1r d’ESO, es destaca la importància de la responsabilitat i el respecte cap als éssers vius. Els participants han après sobre les necessitats dels animals de companyia i les repercussions negatives de l’abandonament. A través de diverses activitats pràctiques, s’ha promogut la consciència sobre el compromís necessari per cuidar adequadament dels animals i la necessitat d’adoptar actituds responsables envers els animals domèstics.

 • Entrevista a David Martínez, integrant del partit animalista PACMA:

A partir de l’entrevista amb David Martínez, integrant del partit animalista PACMA, podem extreure diverses conclusions:

David Martínez va revelar que la seva passió per la protecció dels animals va començar quan va tenir un gos com a animal de companyia, és a dir, aquesta experiència pot fer conscient a la gent sobre els sentiments dels animals i pot motivar-les a ser voluntàries. Es destaca que Espanya ha de prendre exemple d’altres nacions més avançades en la protecció dels drets animals i que el problema de la tauromàquia és dels més greus en aquest context. És per això que tots els animals han de tenir drets i aquesta protecció ha de reflectir-se en la legislació.

La consciència ciutadana sobre la problemàtica del maltractament animal ha augmentat amb el temps i PACMA ha sigut un dels impulsors d’aquesta consciència, ja que altres forces polítiques han començat a incorporar la qüestió animal als seus programes electorals. A partir del que ens explica el convidat, es destaca la importància d’adoptar, car no només salva vides sinó que també rebaixa la pressió sobre les protectores animals i permet que els animals siguin ajudats. Es considera que, tot i que pot semblar una intrusió en la integritat física de l’animal, és necessària per evitar ventrades indesitjades i contribuir al control de la població animal.

 • Diari de viatge del voluntariat:

El voluntariat fet a l’associació de Parets, és sens dubte el més útil i amb el que més informació i curiositats hem aconseguit. Aquest contribueix a la millora del benestar dels animals abandonats o maltractats. Per això el nostre treball ajuda a la comunitat en proporcionar cura i atenció a aquests animals necessitats.

Amb aquesta experiència hem confirmat que obtens coneixements pràctics sobre la cura dels animals, ja sigui alimentar-los, donar-los atenció mèdica bàsica, entre d’altres. Treballar amb animals en situacions difícils fomenta el desenvolupament de l’empatia de la persona. S’entenen les seves necessitats i els proporciones amor i atenció, fet que pot ajudar-te a connectar-te emocionalment amb els éssers vius i desenvolupar la sensibilitat més gran cap als drets i benestar animal. 

Aquesta activitat et dona l’oportunitat d’interactuar amb altres voluntaris i el personal de la protectora. És a dir, pot millorar les teves habilitats socials i construeixes relacions amb les persones que comparteixen el teu mateix interès. A més, t’ajuda a ser una persona responsable i amb un cert compromís, no només això sinó que també t’ajuda a gestionar de manera efectiva el teu temps.

Aquesta investigació sobre l’abandonament animal ha influït en la nostra percepció sobre el tema, car l’estudi ens ha proporcionat una àmplia visió i comprensió més profunda dels desafiaments i les necessitats del problema presentat, així com de les conseqüències tant per als animals com per a la societat en general. Després de molts mesos informant-nos, hem pogut arribar a les possibles solucions i les accions que es poden prendre per reduir i prevenir aquest fenomen.

Per finalitzar, hem de dir que la recerca sobre l’abandonament animal ha jugat un paper fonamental en el nostre compromís amb aquesta problemàtica per futures accions destinades a millorar el benestar dels animals.