Animals de companyia

Quan es parla d’animals de companyia, són aquells animals domèstics que acostumaven a ser salvatges, però a causa de la intervenció de l’ésser humà en domesticar-lo al seu propi entorn, per diversos motius (ja sigui per aprofitar-se dels seus aliments o perquè convisquin amb ells mateixos), han canviat el seu comportament, hàbitat i estil de vida. Aquests animals són mantinguts principalment amb el propòsit d’oferir companyia, afecte i entreteniment a les persones.

Les seves principals característiques són les següents: 

  • Són dòcils, arriben a ser submisos, en alguns casos, i amigables. La majoria d’aquests animals es converteixen en domèstics si la persona amb qui conviuen els ensenya bones maneres de la convivència diària, no oblidant-ne la naturalesa de l’animal. 
  • S’aferren sentimentalment als humans amb qui conviuen. 
  •  Accepten els hàbits imposats pels amos. 
  • Són útils per la vida de l’ésser humà, ja sigui per seguretat o per companyia.
  • Són dependents de l’home i no poden sobreviure sols un cop s’acostumen a viure amb humans. 

Els animals domèstics es poden classificar en animals de granja i animals de companyia. 

  • Els animals de granja són aquells animals domèstics que l’home ha inclòs en el seu entorn per aprofitar-se de les propietats. Aquests animals s’han adaptat a l’home i han arribat a interactuar amb ell. Ho són la gallina, la vaca, la cabra…

Imatge dels animals de granja.

Els animals de companyia tenen una interacció més “íntima” amb l’home. Acostumen a conviure al mateix espai i es relacionen sentimentalment amb els seus amos, és a dir, formen part  del nucli familiar. Ho són els gats, gossos, conills, hàmsters…

Imatge dels animals de companyia.

Tenir animals de companyia porta molts beneficis a la salut de l’ésser humà, ja que fan que s’oblidin les preocupacions, eviten la depressió i ens fan sentir útils. Els animals de companyia més populars són el gos i el gat, els tipus d’animals en que ens centrarem en aquest treball.

  • Gossos: Són coneguts per la seva lleialtat, intel·ligència i per la diversitat de races que existeixen. A més de donar companyia, poden exercir altres rols importants, explicats més endavant.
  • Gats: Són animals independents i s’han convertit en companys populars a causa de la seva natura tranquil·la i la seva capacitat de caça de rosegadors. Són animals molt nets i s’adapten fàcilment a diferents entorns.