Comprar la nostra mascota

Si mai s’ha tingut un animal de companyia potser és millor comprar-ho abans que adoptar-lo d’una gossera, ja que es pot agafar un cadell i començar a educar-lo des del primer dia, cosa que serà més senzilla si no es té experiència i s’adopta un gat o un gos ja adult.

La compra de l’animal no dona dret a abandonar-ho i fer que acabi en una gossera, pel fet que quan s’adquireix un animal de companyia s’assumeix una gran responsabilitat que ha de ser per sempre. Podria donar-se el cas que l’animal que s’ha comprat emmalaltís, no s’adaptés al nou entorn o morís, no es pot responsabilitzar el venedor, tret que aquestes qüestions es deuen a un problema de naixement o un problema ocult. És per això que s’estableix un termini de garantia legal de vuit dies, suficients per comprovar que la mascota adquirida no té lesions ocultes o malalties en incubació.

És fonamental conservar la factura i un certificat veterinari de l’animal, on s’exposa que s’efectua el lliurament dels animals desparasitats i completament sans, per poder efectuar una reclamació al venedor en cas que es necessiti fer-ho.

La compravenda de mascotes ha de ser legal i per ser-ho l’establiment o viver ha de comptar amb unes instal·lacions adequades i específiques per al bon estat dels animals, a més de complir amb certes condicions higienicosanitàries, així com un registre amb les dades obligatòries i els controls periòdics.

Aquesta és il·legalEs desconeix que la compravenda de mascotes entre particulars està prohibida, i encara que és una pràctica que existeix, és il·legal. Els particulars que es dediquen a la compravenda de mascotes no solen complir amb la legislació que regula aquesta activitat i crien animals sense disposar d’unes instal·lacions òptimes o cures veterinàries obligatòries.

La legislació relacionada amb la compra d’animals de companyia és la següent: 

  • Requisits per criadors i venedors: En molts llocs, la legislació pot establir requisits i regulacions pels criadors i venedors d’animals de companyia, que pot incloure estàndards de benestar animal, condicions de cria…
  • Informació de salut i antecedents: Els criadors i venedors poden estar obligats per llei a proporcionar informació detallada sobre la salut, antecedents mèdics i origen genètic de l’animal que s’està venent.
  • Garanties i devolucions: Algunes legislacions poden establir garanties i polítiques de devolució en cas que l’animal tingui problemes de salut o comportament després de la compra.
  • Lleis de protecció al consumidor: La llei de protecció al consumidor poden aplicar-se a la compra d’animals de companyia, assegurant que els compradors rebin el que es va prometre i tinguin drets en cas de problemes.
  • Regulació de botigues de mascotes: Les botigues de mascotes poden tenir regulacions específiques per garantir que els animals es crien i venguin de manera ètica i responsable.
  • Prohibició de vendes: Prohibició de la venda d’animals de companyia en determinades circumstàncies, ja sigui la venda de cadells en botigues provinents de cadells en massa.
  • Educació del comprador: Els venedors proporcionen informació educativa sobre la cura adequada dels animals als compradors.
  • Esterilització i castració: És obligatori que els animals de companyia s’esterilitzin o castrin abans de ser venuts.
Regalos de ida y vuelta: el abandono de animales aumenta tras la Navidad

Imatge de gossos en una protectora d’animals.