Legislació en relació a la nostra mascota

S’acostuma a considerar la mascota com un membre més de la família i a l’hora de fer testament se sol deixar aquesta en bones mans per protegir el futur de la teva mascota.

Constituir una fundació que tingui com a objectiu la cura i protecció de la mascota, així assegures que els béns i diners siguin utilitzats per assegurar-ne la cura en un futur, ja que les fundacions si poden heretar béns. Per mitjà del testament es pot triar a quin hereu correspondrà la mascota, mitjançant un llegat. Si cap dels successors vol fer-se càrrec de l’animal de companyia, l’òrgan administratiu competent el cedirà a un tercer per cuidar-lo i protegir-lo.

És habitual que passin diverses setmanes des de la mort d’una persona fins que té lloc l’obertura del testament per això és recomanable que parlis amb els futurs hereus de la mascota i que es facin càrrec de l’animal per poder rebre l’herència. Si no és possible lliurar l’animal a l’hereu immediatament, s’ha de lliurar a l’òrgan administratiu o centre que tingui encomanada la recollida d’animals abandonats fins que es resolguin els tràmits corresponents.

La legislació relacionada amb l’herència d’animals de companyia: 

  • Testaments i disposicions testamentàries: Algunes jurisdiccions permeten a les persones incloure en les mascotes al testament, és a dir, assignen un cuidador específic a la mascota.
  • Fideïcomisos per mascotes: En alguns casos, és possible establir fideïcomisos per la cura de la mascota, és a dir fons específics amb un administrador perquè els fons s’utilitzin segons el pactat.
  • Consideració del benestar animal: El tribunal pot considerar el destí de l’animal després de la mort del seu propietari.
  • Obligacions dels afins: Els afins estan obligats a proporcionar a l’animal una cura adequada, atenció veterinària i un entorn segur.
Puedo dejar la herencia a mi mascota? En España no es posible

Imatge d’un gos content a l’aire lliure.

Puedo dejarle la herencia a mi mascota?

Imatge d’un gos amb la seva cuidadora.