Optatives 2015-16

El primer dia de classe, el proper dilluns 14 de setembre, l’alumnat de 1ESO, 2ESO i 3ESO haurà d’escollir les matèries optatives. L’oferta de matèries optatives del curs 2015-16 és:

OPTATIVES 1ESO: Tècniques d’estudi, hort, ampliació d’anglès, segona llengua estrangera (Francès), PIM Matemàtiques* i grup instrumental (música).

*va adreçat als alumnes que, pel fet de presentar dificultats generalitzades d’aprenentatge un cop incorporats al primer curs d’ESO o amb un baix nivell d’assoliment de les competències bàsiques en l’educació primària, tenen compromès l’assoliment dels objectius del primer curs d’ESO. A través de tutoria es comunicarà quin alumnat requereix d’anar al PIM.

OPTATIVES 2ESO: Expressió escrita, PIM de llengües**, Voleibol, segona llengua estrangera (Francès)***, ampliació d’anglès i ampliació de matemàtiques

** Alumnat amb un baix nivell d’assoliment de les competències en llengua catalana i en llengua castellana. A través de tutoria es comunicarà quin alumnat requereix d’anar al PIM.

***Té preferència l’alumnat que va fer francès a 1ESO. L’alumnat que escolli francès a 2ESO l’haurà de mantenir com a optativa fins a 4ESO.

OPTATIVES 3ESO: Emprenedoria, Introducció a la cultura clàssica, Mediació, Revista de l’Institut Cubelles i Segona llengua estrangera (Francès).

Publicat dins de Comunicats i avisos | Envia un comentari

Resultats de les enquestes de satisfacció 2014-2015

Ja poden ser consultats els resultats de les enquestes de satisfacció contestades per les famílies, l’alumnat i el professorat de l’Institut Cubelles. Cal clicar sobre la pestanya Enquestes.

Publicat dins de General | Envia un comentari

Surt a concurs el servei de cantina de l’institut

S’ha obert el termini per a la licitació del contracte negociat del servei de cantina-bar de l’Institut Cubelles.  Les propostes poden ser presentades en un sobre tancat a la secretaria del centre abans de les 13 hores del dilluns 20 de juliol de 2015.

Es pot trobar tota la informació necessària al Perfil del contractant.

Publicat dins de General | Envia un comentari

Calendari de les proves de recuperació de setembre 1r batxillerat

calendari proves extraordinàries 1bat set15_imatge

Publicat dins de General | Envia un comentari

Calendari de les proves de recuperació de setembre 2015 ESO

calendari proves extraordinàries ESO set15

Publicat dins de General | Envia un comentari

Grups de reforç de 1r d’ESO 2015-16

Al llistat de llibres de 1r d’ESo per al curs 2015-16 apareix que a les matèries de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i socials hi ha grup de reforç i tenen llibres diferents (apareix en un llistat a continuació de la taula).

Quins nous alumnes de 1r d’ESO que comencen ara al setembre van al grup de reforç? A partir de la informació que facilita el centre de primària de procedència, durant la primera quinzena de juliol es determina quin alumnat anirà al grup de reforç. Aquell alumnat que vagi al grup de reforç, l’Institut es posarà en contacte amb les famílies per notificar-ho abans del 15 de juiol de 2015.

Per tant, és recomanable que les famílies d’alumnes de 1r d’ESO s’esperin a comprar els llibres de català, castellà i matemàtiques fins el 15 de juliol proper.

Llistat dels llibres de 1r d’ESO 2015-16

Publicat dins de General | Envia un comentari

Aplicació per a descomprimir arxius .zip

En els dossiers d’activitats d’estiu, podeu trobar arxius comprimits amb extensió .zip

Per a poder extreure l’arxiu word o pdf que està comprimit cal tenir una aplicació específica.  A continuació s’adjunta l’enllaç a 7zip, aplicació gratuita per a descomprimir arxius

https://www.softcatala.org/wiki/Rebost:7zip

Publicat dins de General | Envia un comentari

Llibres de text 2015-16

Llibres de text 2015-16

Publicat dins de General | 2s comentaris

Activitats d’estiu 2015

En el segünt enllaç ja es poden consultar els dossiers amb les activitats d’estiu 2015:

- En el cas de l’alumnat que no hagi superat una matèria, cal que al setembre es presenti a la prova de recuperació dels primers dies del mes de setembre i que en el moment de començar l’examen, lliuri el dossier de recuperació. Cal fer examen de recuperació i dossier de recuperació.

- En el cas de l’alumnat que ha aprovat, cal que faci aquells dossiers que en el nom de l’arxiu diu “aprovats” i que el lliuri en iniciar el curs el proper 14 de setembre de 2015.

 

ACTIVITATS ESTIU

 

Publicat dins de General | 5s comentaris

Comencen les vacances d’estiu

Benvolguda família:

Amb el lliurament del butlletí de qualificacions finals comencen les vacances d’estiu.

L’alumnat que ha suspès alguna matèria (o que té matèries pendents de cursos anteriors) tindrà una oportunitat per a recuperar durant els primers dies de setembre. L’horari d’aquests exàmens de recuperació el trobaran penjat a la nostra web amb suficient antelació.

Igualment, l’alumnat que ha suspès alguna matèria haurà de fer durant l’estiu les activitats de recuperació que també podrà trobar en la nostra web a partir del dia 30 de juny. Aquestes activitats les haurà de lliurar al seu  professorat seguint l’horari de les proves de recuperació.

Quant als llibres de text per al curs 2015-2016, em sap greu haver-los de dir que la implantació de la nova llei orgànica (LOMCE) per part del govern central a 1r i 3r d’ESO i a 1r de batxillerat ens obligarà a canviar els llibres de text en aquests nivells. El llista de llibres de cada nivell estarà penjat en la nostra web també a partir del 30 de juny. Igualment el podran demanar imprès en paper al nostre conserge.

Finalment, els recordo que, d’acord amb el projecte de direcció, les famílies tindran la possibilitat  de contestar una enquesta de satisfacció sobre el funcionament general del centre els resultats de la qual podran consultar en la web del centre a partir de l’1 de juliol. A partir d’aquest curs, l’enquesta serà online. Podran accedir-hi a partir d’un enllaç que rebran avui mateix per correu electrònic. Els invito a participar-hi.

Els desitjo un bon estiu.

Cordialment,

Antonio Tinajas

Director

 

Cubelles, 25 de juny de 2015

Publicat dins de General | 2s comentaris