Category Archives: Matemàtiques

Activitats de matemàtiques de 2on, CM i CS

Treballem les matemàtiques a 3er

Tema 1 i 2

Llegir nombres          llegir nombres 2
Ordenar nombres
Aproximacions         Aproximacions1      Aproximacions 2
Rectes, semirectes i segments ,angles

Tema 3 i 4

Aproximacions sumes i restes
Prova resta
Tipus d’ angles

Tema 5 i 6

Multiplicar per 1 xifra    Multiplicar per dues xifres

Divisió 1 xifra-a                Divisió 1 xifra-b                         Divisió 1 xifra-c    

Divisió 1 xifra-e

Tema 7 i 8

Meitat,terç i quart            Dividir per 2 i 3         Meitat, terç i quart 2
Circumferència                 Circumferència

Tema 9 i 10

Longitud 1        L’ escala

Capacitat 1

 Recursos    Cossos geomètrics

Treballem les matemàtiques a 5è

Activitats de 5è i 6è

Tema 1 i 2

Llegir i escriure nombres Escriure nombres2
Operacions combinades1 Operacions combinades2  Operacions combinades3 Operacions combinades 4
Multiplicacions Restes
Ordenar nombres i operacions

Temes 3 i 4

Divisions     Divisions1  Divisions 2  Divisions 3  Prova del 9

Rectes i angles

 

Tema 5 , 6 i 7

Fraccions ( Activitats diverses )
Decimals  Decimals 2  Decimals 3  Decimals 4
Exercicis decimals 1 Exercicis 2
Operacions amb decimals
Exercicis operacions decimals 1 Exercici 2  Exercici 3 Exercici 4  Exercici 5
Percentatges1
Percentatges2
Percdentatge3

Tema 8

Geometria
Triangles 1           Triangles 2      Triangle 3
Poligons 1             Polígons 2
Perímetre 1          Perímetre 2     Perimetre 3
Àrea 1                    Àrea 2
Unitats de superficie       Superficie 2        Superficie 3        Superficie 4        Superficie 5
Simetria Simetria 1

Tema 9 i 10

L’ escala
Exercicis de longitud
               Longitud 2
Capacitat1             Capacitat2       Capacitat3

Treballem les matemàtiques a 6è

Activitats 5è i 6è

Tema 1 i 2

Potències 1            Potències 2            Arrel
Divisió                   Restes                     Multiplicacions
Operacions combinades 1                 Operacions combinades 2        Operacions combinades3 Operacions combinades4
Nombres enters 1        Nombres enters 2          Nombres enters 3         Nombres enters 4
Nombres llargs        Nombres grans

Tema 3 i 4

Multiples i divisors   Números primers i compostos

Mínim comú múltiple (m.c.m)  màxim comú divisor(m.c.d)

 

Tema 5 i 6 (Fraccions)

Fraccions ( Activitats diverses )

Tema 7 i 8

 

Tema9 i 10

 L’ escala           Longitud 1        Longitud 2       Longitud 3

Superficie 1       Massa 1            Massa 2

 Capacitat 1       Capacitat 2

 

Activitats per imprimir Longitud, Capacitat i Massa

Figures planes ( triangles, quadrilàters , circumferència, cercle,perímetre , àrea )

Treballem les matemàtiques a 4art

Tema 1 i 2

Llegir nombres 1
Sumes 1
Nombres romans Nombres romans 2
Propietat associativa
Arrodonir   Arrodonir1 Arrodonir2
Estimacions de sumes Estimacions de sumes2
Estimacions de restes Estimacions de restes 2
Rectes, semirectes i segments

Tema 3 i 4

Multiplicacions 1     Multiplicacions zeros mig      x 10, 100,1000        x20…200
Angles 1     Angles 2   Angles 3   Angles 4  Angles 5    Angles 6

Tema 5 i 6

Divisió per 2 xifres1          Divisió per 2 xifres2          Divisió per 2 xifres3
Divisió per 3 xifres            Divisió per 2 xifres 4

Tema 7 i 8

Fraccions1

Fraccions 2                           Fracció 3

Fracció decimal                  Fraccions 4

Les hores                              Unitats de temps

Nombres decimals 1           Nombres decimals 2

Nombres decimals 3          Nombres  decimals456

Llegir decimals                    Escriure decimals

Suma de decimals               Suma de decimals 1

Resta de decimals               Restar decimals 1

Operacions amb decimals 4art, 5è i 6è

Tema 9 i 10

L’ escala        Canvi  de unitat    Exercicis de longitud 1   Exercicis de longitud 2

Capacitat 1     Capacidad 2    Capacitat 3

 Massa1   Massa2  Equivalencies mass

Esdeveniments 1   Esdeveniments 2

 

 

Treballem les matemàtiques a segon

Tema 1 i 2

Sumes 1      Sumes 2    Sumes 3   Sumes 4    Sumes 5   Sumes 6    Sumes 8

Unitats desenes      U D C

Altres 1  Altres 2  Altres 3

Restes 1  Restes 2 Restes 3

TEMA 3 i 4
centenes   centenes2

Restes portant-ne         Restes portant-ne 2       Restes portant-ne 3

Llegir nombres 1    Llegir i escriure nombres 2

Poligons 1      Poligons 2

Monedes i bitllets Monedes i bitllets 2 Monedes i bitllets 3

Altres de monedes i bitllets

Tema  7 i 8

La multiplicació           Multiplicació 1

Taules                           Taules 1

Pàgines per multiplicar ( MULT 1 ) ( MULT 2) ( MULT-3 ) ( MULT-4 ) (MULT-5 )

Cossos geomètrics   Cossos geomètrics 2  Cosoos geomètrics 3

TEMA 9  i 10