Treballem les matemàtiques a 6è

Activitats 5è i 6è

Tema 3 i 4

Multiples i divisors   Números primers i compostos

Mínim comú múltiple (m.c.m)  màxim comú divisor(m.c.d)

 

Tema 5 i 6 (Fraccions)

Fraccions ( Activitats diverses )

Tema 7 i 8

 

Tema9 i 10

 L’ escala             Longitud 3      Massa 2    Capacitat 2

Figures planes ( triangles, quadrilàters , circumferència, cercle,perímetre , àrea )

Treballem les matemàtiques a 4art

Tema 1 i 2
Arrodonir   Arrodonir1
Estimacions de sumes Estimacions de sumes2
Estimacions de restes Estimacions de restes 2

Tema 3 i 4

Angles 3

Tema 5 i 6

Divisió per 2 xifres1               Divisió per 2 xifres3

Tema 7 i 8

Unitats de temps

Nombres decimals 3          Nombres  decimals456

Llegir decimals                    Escriure decimals

Suma de decimals

Resta de decimals               Restar decimals 1

Operacions amb decimals 4art, 5è i 6è

Tema 9 i 10

L’ escala         Exercicis de longitud 2

Capacitat 1

Massa2   Equivalencies massa