El Petit Príncep 7 i 8

CAPÍTOL 7
1.-Què va preguntar el Petit Príncep el cinquè dia ?
-Per què creus que el Petit Príncep s’ estranyà de que les punxes no fessin cap servei a les flors ?
2.-Per què s’ enfadà amb l’ aviador el noi ?
-Escriu dues frases on demostris que el Petit Príncep estava enfadat .
3.-Per què el Petit príncep comenta que l’ home vermell com un tomàquet no és una persona sinó un bolet ?
-Què creu que és important el Petit Príncep ?
-per què es posa a plorar el noi ?
-Com ho va fer i que li va dir el Petit Príncep per consolar-lo ?
-Per què penses que és una bona acció ?

CAPÍTOL 8
1.- Què va aparèixer un dia al planeta del Petit Príncep?
-Què vol dir que era molt coqueta ?
-Per què es posar molt content un matí el noi ?
2.-Què li va demanar la flor ?
-Per què la flor no té por dels tigres ? -De què té por ? – Per què ?
-Quina mentida està apunt de dir-li la flor al noi ? -Com va arribar realment allà ?
-Finalment què diu el petit Príncep que calia fer amb la flor ?