PICASSO

Aquest tercer trimestre treballarem la figura de Picasso. Coneixerem les fases de la seva obra que es canviant al llarg dels anys. També dibuixarem algunes de .les seves obres més representatives.
En aquestes dues primeres sessions hem dibuixat i analitzat obres del període blau i rosa.

1.-LLEGEIX EL TEXT I respon

a.-On va néixer Picasso ? Quin any ?
-On va morir ? -Quin any ?-Quants anys va viure ?
b.- Per què creus que a en Pau Picasso li agradava pintar ?
-Per què va viure també a Galícia i a Barcelona ?
c.-On va a viure al 1904 ? – Quins personatges pinta en la seu Període Blau ?
-Com són els cossos d’ aquestes figures ?
c.-Per què creus que el seu nou període s’anomena Període Rosa ?
-Com creus que se sentia Picasso durant aquest temps ? -Per què ?
-Quina mena de personatges dibuixa ? Per què ?