Més Matemàtiques

ACTIVITATS PER TERCER

Sumes i restes 4       Sumes 10        Sumes i restes 11       Sumes 12            Sumes i restes 14    Su i rest 15     Suma i resta 16           Suma 19 Sumes 42                      Suma 45         Resta 48                          Suma 49               Suma 51                        Suma 55          Suma 66                          Suma 70            Suma 85                        Su i res 97       Resta 121                      Suma 144            Suma 175                     Suma 179        Suma 181                      Resta 185 Suma 187                     Sumes 203      Restes 213                   Sumes 222 Sumes 240                  Sumes 245       Restes 246                   Sumes 249


Multiplicació 5                  Multiplicació 54                      Multiplicació 56 Multiplicació 57               Multiplicació 137                   Multi tau 148            Divisió 152                          Divisió 189                                 Divisió 197                  Multi tau 201                     Divi ini 209                                 Multi tau 212            Multi tau 236                     Multiplicació 247                   Divisió 248   Divisió 101                         Multi divi 192                           Tot 258                    Tot 259                                  Multiplicació 199


Nombres 50             Nombres 63         Nombres 75          Nombres 91 Nombres 167          Nombres 170      Nombres 243 Nombres frac 52


Pes 34             Pes 36         Temps 59      Temps 135          Temps 142
ACTIVITATS PER INFANTIL

Lectoescriptura
Planeta animat
ArbolABC

Celebriti

FRACCIONS

Fraccions per tots 8       Fraccions 52

Nombre mixt 2

Operacions combinades 3

Fraccions amb pdf 9   Fraccions amb pdf 10

Simplificar fraccions 12

Fraccions decimals 14

Fraccions   amb diferent denominador 3

 

REPRESENTACIÓ GRÀFICA I ESTADÍSTICA

Coordenades 1  Coordenades 4  Coordenades 12  Coordenades 20

Temperatures 3

Simetria 5

Barres 6   Barres 7  Barres27

Probabilitat 9

Giros 20 Giros 2

Escales

Interpretacions grafiques 24

Només 6è Representacions enters. Enters

Passa paraula

————————————————————————————————————————————————————————–

Activitats de Matemàtiques CS

Aquí tens  jocs de matemàtiques. Ja saps que normalment fem  dues sessions de 10 minuts en cada joc.

Multiplicació 54                      Multiplicació 56        Fraccions per tots 8

ACTIVITATS PER C. SUPERIOR
Operacions 7x             Operacions 23             Operacions 37
Operacions 93x          Operacions 111          Operacions 95:               Operacions 125:        Operacions  134Pot  Operacions 179  OPeracions 181         Operacions 187           Operacions 192 Operacions 215x       Múltiples 225x             Operacions 226     Operacions 234x
Generador 262           Generador 264x

Divisibilit 147               Divisibilitat 163             Divisibilitat165

Nombres 75                    Nombres 82()                   Nombres 145    Nombres 144                 Nombres rom 255         Nombres rom 260

Nombres dec 194       Nombres dec 195             Nombres dec op 2
Fraccions 3                      Fraccions 40                        Fraccions 41

Tant per cent 39

Proporcinalitat/Escala 127                 Proporcionalitat/Escala 128 Proporcionalitat 154                              Proporcionalitat 156

Pes 34                                 Pes 35                         Pes 36                              Pes 138

Temps 2                             Temps 30

Geometria 1Àrea         Geometria 2Cares.           Geoplà 4 Gemetriafigures 5       Geometriafigures 6          Geometriafigures10

NOMÉS 6È

Nombres enters 31
Nombres enters 53
Restes enters 106
Restes enters 112
Operac enters 114
Nombres enters 116
Op amb enters 140
Nombres enters 150
Op. amb enters 171
Op amb signes 160

———————————————————————————–