TASK CARDS COOPERATIVES

Una de les formes possibles de treballar amb les targetes d’activitat és de forma coopertaiva. Comparrtim amb vosaltres dues formes de fer-ho amb dos recursos.

TROBA ALGÚ QUE…

Aquesta estructura de treball cooperatiu de la que ja us hem parlat (mots encreuats cooperatius) ens permet que els alumnes busquin algú que els doni la resposta de les preguntes de la targeta o que ells la donin. L’avantatge d’aquesta activitat és que tots els alumnes poden participar, doncs poden donar una resposta que potser tinguin d’un altre alumne. És una activitat per fer en gran grup. (Kagan, Kagan i Kagan, p.25).

Compartim amb vosaltres un troba algú pensat per treballar conceptes matemàtics del nivell de final de 5è de primària, 6è i per reforç de mates a 1er Cicle de l’ESO. El podeu descarregar AQUÍ.

Com el podeu utilitzar?: Per repassar conceptes treballats, ja sigui per iniciar un tema relacionat o com a activitat de cloenda. També el podeu utilitzar per generar cohesió grupal.

Material que necessiteu: Un full d’activitat per a cada alumne i un llapis.

Duració: l’activitat dura uns 30-35 minuts.

Desenvolupament: Es reparteixen els fulls als alumnes. Un cop tenen el full s’aixequen de les cadires i van voltant per la classe demanat als companys la resposta a la pregunta tot llegint l’enunciat. El company li facilita la resposta. A mesura que els alumnes vagin tenint tot el full respost han de tornar a seure al seu lloc. Quan tots els alumnes estan asseguts, llavors es corregeix l’activitat en gran grup. Podeu fer sortir als alumnes o corregir-ho vosaltres a la pissarra aportant l’explicació que calgui.

Variants: Milers…qualsevol tema d’una assignatura és adaptable a aquesta metodologia. Podeu crear preguntes de matemàtiques, de llengua, de naturals, etc.

resolicanviRESOL I CANVI!

Aquesta estratègia es basa en: Solve n’Switch de Laura Candler. Podeu consultar més informació i molts consells aquí: http://www.lauracandler.com/strategies/mathcenters.php. És una manera d’ utilitzar les targetes de preguntes que dóna molts bons resultats.De veritat que els alumnes gaudeixen molt d’aquest sistema.

Objectius específics: El resol i canvi que compartim amb vosaltres està pensat per treballar: resolució d’incògnites senzilles, posició de les xifres (um, c, d, u), línies rectes (paral·leles, secants, perpendiculars), angles (complementaris, suplementaris, obtús, agut, recte, pla…), potències (càlcul, entendre el que representen), mínim comú múltiple i màxim comú divisor.  El nivell al que va dirigit és 5è, 6è i 1er ESO (reforç)

Com el podeu utilitzar?:En estacions d’activitat en parelles.

Material que necessiteu: 1) Targetes plastificades; 2) Full de respostes plastificades; 3) instruccions de l’activitat; 3) objectius d’aprenentatge; 4) retoladors de pissarra blanca. També podeu utilitzar un full creat per targetes_activitat_divisiblel’ocasió on hagin de resoldre l’activitat i col·locar la resposta. Dependrà de si voleu tenir o no el recull de l’activitat. us podeu descarregar el material AQUÍ

Duració: Depenent del ritme dels vostres alumnes, però pot durar de 40 a 45 minuts.

Desenvolupament:  Els alumnes es col·loquen en parelles. Cadascú agafa una targeta, resol l’activitat. Quan l’han respost s’intercanvien les targetes. Un cop que han realitzat l’activitat de la targeta que s’han intercanviat, posen en comú les dues respostes. Si coincideixen, continuen endavant, si no ho fan, cal que parlin sobre quina és la resposta correcta. Finalment, poden comprovar la resposta al full de correcció. L’alumne que ho ha fet bé ha d’explicar al altre com ho ha fet. També podeu utilitzar un full creat per l’ocasió on hagin de resoldre l’activitat i col·locar la resposta. Dependrà de si voleu tenir o no el recull de l’activitat.

Variants: Podeu fer com van fer els alumnes, per fer-ho més emocionant, van posar temps per resoldre l’activitat amb el compte enrere del mòbil. Les preguntes les podeu fer de qualsevol tema.

Comentaris: En aquest cas no hem fet targetes de diferents nivells perquè no va ser necessari, el que si que vam fer és crear parelles amb un nivell similar. És important en aquest tipus d’activitat perquè si les parelles no estan equilibrades llavors un dels companys s’avorreix.

Si creeu targetes és important col·locar el número de la targeta per després facilitari la correcció al full de respostes.

Us animeu? Compartiu amb nosaltres 😉