Power Points i KAHOOT

COM CAPTAR i MANTENIR L’ATENCIÓ DELS ALUMNES EN UNA PRESENTACIÓ.

Moltes vegades quan presentem un tema o es fa la lectura d’un capítol de l’assignatura que sigui, veiem als alumnes amb cara de no estar en aquell moment. Un té cara de quin rotllo, l’altre pensa en què porta per esmorzar, etc. A vegades captar l’atenció dels alumnes resulta un xic desafiant.

Oferir incògnites als estudiants que poden resoldre a mesura que progressen en un tema és una tècnica que ens pot ajudar a dirigir l’atenció de l’alumne cap al coneixement que ens interessa, però també és una eina que activa coneixements previs a la vegada que pot servir com a reclam per prestar atenció durant la presentació d’un tema o la lectura del mateix.

Una manera de generar interrogants pot ser utilitzant les Task cards però aquesta vegada en un power point i per treballar amb tota la classe.

El material que necessites és mínim: el power point amb les preguntes, no cal que siguin moltes, 4 o 5, les més importants. Una funda transparent amb un foli blanc dintre o cartolina, tantes com alumnes hi ha a la classe i uns retoladors vileda per escriure la resposta. Pots crear un excel per anotar la quantitat de respostes que donen a cada opció. Un full amb una taula on hi ha la pregunta amb les opcions (això se’ls dona a la segona part)

Es presenta la pregunta al power point, amb les opcions de resposta. Els nens anoten a la seva pissarra vileda l’opció correcta (a, b o c) i ho anoten també en un full. Quan han anotat la resposta baixen la pissarra i quan se’ls diu ja tothom l’aixeca. Es dóna un feedback, però, encara, no la resposta correcta. Un cop fet aquest procediment amb totes les preguntes, llavors, se’ls reparteix el full amb les preguntes i les opcions de resposta. A continuació es procedeix a realitzar l’explicació del tema, la lectura en veu alta del tema o bé, se’ls hi diu que individualment llegeixin el capítol i anotin la resposta. Al final de la sessió es deixen uns minuts per parlar de quina quantitat de preguntes han encertat, perquè han encertat, en què s’han basat, si hi ha alguna resposta que els hagi sorprès.

Aquesta estratègia dóna molts bons resultats. Els crees una incògnita petita que han de solucionar i els agrada, tot i que al principi tenen moltes reticències a respondre una cosa que creuen que no saben. Se’ls ha d’animar per no tenir por a equivocar-se. Ho podem utilitzar per quan veiem un documental, animar-los a prestar atenció al documental perquè han de respondre a les preguntes o bé com a cloenda d’un tema, com a mesura per saber quant han après i detectar si hi ha coses importants que no han copsat i tenir l’oportunitat de tornar-les a explicar.

On més podem utilitzar aquesta estratègia?

En qualsevol matèria. Podeu platejar operacions de càlcul mental, llengua, comprensió lectora, medi…etc. Qualsevol cosa que es presti a fer preguntes! 🙂

Com podeu organitzar la classe?

Ja hem comentat que és per treballar en gran grup, podeu decidir si ho feu individualment o feu grups de treball. Recordeu que si feu grups de treball i per facilitar el funcionament, sempre és millor deixar clar el rol del director. Cada pregunta hi ha un director diferent, el director és el que s’ha d’encarregar d’escriure la resposta a la i, quan un és director és el que té l’última paraula. Aquest decideix després d’escoltar totes les aportacions dels companys. El rol del director canvia a cada pregunta. Així ens assegurem que tothom té aquesta responsabilitat.

UNA VERSIÓ MÉS MODERNA: KAHOOT.

Si el que us hem explicat en el punt anterior ja funcionava imagineu si ho convertim en un joc on incorporem tauletes o mòbils i els resultats surten a la pantalla! Llavors! Buf! L’emoció s’apodera de l’ambient de la classe. Això és possible gràcies al Kahoot. El Kahoot és una eina per crear el típic joc de preguntes i respostes. Els alumnes veuen la pregunta projectada, ja sigui en un PDI o en un projector, i han de marcar la resposta correcta al seu dispositiu (mòbil o tauleta). Quan el temps de la pregunta ha finalitzat llavors, apareix el % de respostes encertades i errònies. Al finalitzar les preguntes pots obtenir un guanyador.

Aquesta activitat, que us dic que resulta molt engrescadora, la podeu utilitzar individualment o fer grups, que això encara els agrada més.

De veritat que us recomanem que ho proveu.

Us deixem un enllaç on explica molt bé com funciona el Kahoot i com preparar l’activitat extret de The Flipped Classrom (http://www.theflippedclassroom.es/tutorial-como-preparar-un-kahoot/)

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cP60LQpAYCM[/youtube]

Us recomanem molt aquesta eina per a qualsevol nivell eductiu, fins i tot infantil, l’únic que cal pensar en icones per les preguntes, llegir els anunciats o si ja comencen ells ha llegir, deixar-los llegir la resposta però li haureu de donar un xic més de temps a les respostes.