7 SABATERS

set sabaterEls 7 sabaters. Què tal si col·loquem les preguntes de les targetes en un “7 sabater”?. Ho vam veure aquí: https://downloadablecootiecatchers.wordpress.com/2011/02/13/blank-template-for-cootie-catcher/ i ens va semblar una idea encantadora. Als nens de 1er d’ESO els va entusiasmar…imagineu amb els de primària!

Objectius específics: Els 7 sabaters que compartim amb vosaltres treballen: a) els criteris de divisibilitat (2,3, 5 i 6); b) trobar em mínim comú múltiple i màxim comú divisor de nombres petits; d) trobar els múltiples i divisors de nombres petits (divisors treballant els factors); e) calcular el M.C.D i el M.C.M de nombre grans (mitjançant la descomposició factorial)

A qui va dirigit?: El material que compartim està pensat per 6è i 1er ESO (repàs)

Com el podeu utilitzar?: Ideal per una estació d’activitat. Per treballar en parelles. També podeu dedicar una sessió i que tothom ho treballi alhora.

Material: Els fulls amb els 7 sabaters que podeu descarregar AQUÍ. També podeu fer un full on els alumnes escriguin la resposta si voleu tenir recull de la feina.

Duració: De 20 a 30 min.

Desenvolupament: Cada parella té un 7 sabaters, per cap, amb una temàtica diferent o igual, com preferiu. Un membre de la parella diu un número, el company conta fins aquest. Quan arribi s’atura i ha de decidir un color i un número del que ha sortit. Llavors el company li llegeix la pregunta. Un cop respost es canvien els papers.

Variants: En podeu crear tants com coses a aprendre! 🙂 Simplement penseu en col·locar la resposta dins de la pregunta i explicar als alumnes que no l’han de dir.