Conclusions sobre l’enquesta de la gastronomia de l’antiga Grècia

En el primer gràfic circular, podem veure representat que un 19 % de la gent (20 persones) que respongué la nostra enquesta, coneix algun plat de l’antiga Grècia, mentre que el 80 % (84 persones) restant, desconeix l’existència de qualsevol plat de l’antiga Grècia.

Coneixes algun plat de l’antiga Grècia?

En el segon gràfic, observem els diferents gustos de la gent sobre el menjar de la cuina grega. Podem veure representat que un 66 % (69 persones) de la gent que hi ha respost, ha dit que mai no l’ha provat. Un 12 % (13 persones), ha contestat que li agrada poc, mentre que, al contrari, un 15 % (16 persones) ha dit que li agrada bastant. Finalment, veiem que un 5 % (5 persones) hi ha respost que li agrada molt.

T’agrada la cuina grega?

En el tercer gràfic circular, podem veure representat que un 15 % de la gent (16 persones) que respongué la nostra enquesta, ha viatjat en alguna ocasió a Grècia, mentre que el 84 % (88 persones) restant, mai no ha estat en aquest país.

Has estat alguna vegada a Grècia?

En el quart gràfic podem veure representat que un 18 % (19 persones) de les persones, han respost que els agradaria molt el fet de gaudir del menjar grec. Un 46 % (48 persones) ha dit que els agrada bastant, mentre que, al contrari un 25 % (26 persones) ha dit que els agrada poc i un 10 % (10 persones) que no els agrada gens.

T’agradaria gaudir del menjar grec?

En el cinquè gràfic circular, podem veure representat que al 37 % de la gent (39 persones) que respongué la nostra enquesta, l’interessa molt la gastronomia d’altres països. Al 39 % de la gent (41 persones), l’interessa bastant la gastronomia d’altres països. També podem veure que el 16 % de la gent (17 persones), ha contestat que l’interessa poc la gastronomia d’altres països, mentre que el 7 % restant (7 persones), ha contestat que no l’interessa gens.

T’interessa la gastronomia d’altres països?

Al sisè gràfic, podem observar com un 10 % (10 persones) de la gent que hi ha respost, ha dit que sí que coneix algun restaurant grec a Barcelona. La majoria de la gent que ha dit que sí que en coneixia algun, ha citat el restaurant Dionissos. En canvi, 93 de les persones enquestades, que conformarien el 89%, han dit que no coneixen l’existència de cap restaurant grec a Barcelona.

Coneixes algun restaurant grec a Barcelona?

En el setè gràfic circular, podem veure representat que un 8 % de la gent (8 persones) que respongué la nostra enquesta, sí que coneix alguna botiga de casa nostra on venen productes grecs, mentre que el 89 % (90 persones) restant, desconeix l’existència de qualsevol botiga de casa nostra on es venguin aquests productes.

Coneixes alguna botiga de casa nostra on venguin productes grecs?

En aquest gràfic, podem veure representat que el 66 % (69 persones) de la gent que ha contestat la nostra enquesta, ha respost que prefereix el menjar actual, mentre que un 32 % (34 persones), prefereix l’alimentació antiga. 

Prefereixes el menjar modern o més bé l’antic?

En el novè gràfic circular, podem veure representat que un 29 % de la gent (30 persones) que respongué la nostra enquesta, ha tastat algun cop en la seva vida un plat grec, mentre que el 70 % (73 persones) restant, mai no ha provat algun plat de procedència grega.

Has tastat algun plat grec?

Respecte a la pregunta anterior, un 10% (11 persones) han respost que si li ha agradat tastar un plat grec, mentre que un 16% (17 persones) ha contestat que bastant, pel contrari un 3% (3 persones) han dit que poc i un 10% (11 persones) que gens.

chart

En cas afirmatiu, t’ha agradat?

En el onzè gràfic circular, podem veure les respostes que ens ha proporcionat la gent que ha contestat la nostra enquesta envers el coneixement que tenen sobre quin producte era el rei del menjar grec a l’antiga Grècia. Podem veure que un 30 % de la gent (31 persones), creu que el producte estrella eren els cereals. Un 26 % (27 persones) va respondre les llegums. De manera igualada, un altre 26 % de la gent (27 persones) va seleccionar al peix com a producte principal de l’antiga Grècia. Un 11 % de la gent (12 persones) va dir que el rei del menjar grec eren els fruits secs. Finalment, una minoria de la gent, formada pell 3 % (3 persones), va dir que eren les verdures.

Saps quin producte era rei del menjar grec a l’antiga Grècia?

En el dotzè gràfic circular, podem veure representat com el 25% (26 persones) de les persones han respost que els grecs han influït molt en la gastronomia mediterrània actual i un 47% que bastant (49 persones), mentre que un 19% (20 persones) i 5% (5 persones) han dit que els grecs han influït poc o gens en la nostra dieta.

po

Consideres que els grecs han influït en la gastronomia mediterrània actual?

En el tretzè gràfic circular, podem veure representat que un 24 % de la gent (25 persones) que respongué la nostra enquesta, creu que actualment la cuina grega sí s’elabora igual que l’antiga, mentre que el 71 % (75 persones) restant, va dir que no.

Creus que actualment la cuina grega s’elabora igual que l’antiga?

En aquest gràfic circular, podem observar com un 39% (40 persones) han respost que els agrada cuinar i un 30% (32 persones) que bastant, mentre que un 18% (19 persones) i un 6% (6 persones) han dit que poc i gens els agrada cuinar.

g

T’agrada cuinar?

En aquest gràfic circular, podem veure representat que un 66 % de la gent (69 persones) que respongué la nostra enquesta, ha cuinat alguna vegada un plat d’un altre país, mentre que el 28 % (29 persones) restant, va dir que mai ho havia fet.

Has cuinat alguna vegada un plat d’un altre país?

En el gràfic circular que ens parla de si n’has cuinat algun plat grec, podem observar com un 10% (10 persones) de les persones hi han respost que sí, mentre que un 83% (87 persones) han dit que no.

chart

N’has cuinat algun plat grec?

En el penúltim gràfic circular, veiem com un 40% (42 persones) hi han respost que sí que s’atrevirien ha realitzar un recepta pel nostre bloc, ja sigui adaptada o antiga, mentre que un  51% (54 persones) han contestat que no.

grafica

T’atreviries a fer una recepta grega antiga o adaptada per al nostre bloc?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *