L’estàndard català

Les bases teòriques de l’estàndard català són de tipus composicional, però el resultat actual és de fet un model que s’assembla força als casos d’estandardització autònoma. La regionalització de l’estàndard català és deguda a uns dèficits en el procés d’estandardització i a uns problemes de fluïdesa en la interacció lingüística. En cap cas no hauria de ser el model d’una llengua que, com la catalana, es parla en un territori relativament petit i continu, és a dir, en un marc geopolític no gens o ben poc semblant als marcs on s’han desenvolupat els estàndards autònoms anglesos, espanyols o portuguesos.

L’estàndard català és excessivament polimòrfic: té moltes formes redundants, incompatibles, especialment en el camp de la morfologia verbal. La morfologia verbal és efectivament l’autèntic conflicte amb què es va trobar Pompeu Fabra quan va voler establir una llengua unificada. El lèxic i la sintaxi, malgrat llur profunda castellanització, no foren el principal obstacle en aquest sentit, com tampoc ho fou l’ortografia, on es va actuar en línies generals d’acord amb el principi de diasistematicitat, segons el qual cal adoptar, entre les diverses formes que concorren, aquella a partir de la qual serà més fàcil explicar les diverses pronúncies (aplicant-hi les lleis fonètiques catalanes, com ara la llei que estableix que, en els dialectes orientals, el sistema de les vocals àtones queda reduït). Quant a la morfologia, Fabra es va trobar amb el dilema d’haver d’optar bé per les formes de la llengua viva o bé per la unitat que significaven les formes arcaiques, medievals, que encara es feien servir en la llengua escrita; en optar per la primera d’aquestes opcions i en no renunciar cap de les grans regions catalanoparlants a les seves pròpies varietats, el resultat va ser l’actual fragmentació, en què formes com ara canto, cante, cant o cantem, cantam o canti, cante, o cantés, cantàs, cantara coexisteixen en perjudici de la funcionalitat de la llengua.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *