AVUI ÉS EL DIA UNIVERSAL DELS DRETS DE L’INFANT

El 20 de novembre del 1989, l’Assemblea General de les Nacions Unides aprova la Convenció dels Drets de l’Infant, en què recull per primera vegada tots els drets que tenen els infants que són d’obligat compliment pels estats.

Els seus 54 articles recullen els drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics de tots els nens i nenes. La seva aplicació és obligació dels governs, però també defineix les obligacions i responsabilitats d’altres agents com ara els pares, professors, professionals de la salut, investigadors i els mateixos infants.