LA VEU DELS ALUMNES

Un cop els alumnes de primer han acabat els seus crèdits de síntesi i han fet les exposicions dels seus jocs de taula sobre Manresa, a l’hora de tutoria han  hagut de respondre un breu qüestionari donant la seva opinió sobre el crèdit. Les preguentes que han hagut de respondre son les següents:

  • Com m’he sentit?
  • S’ha tingut en compte la opinió de tothom?
  • Les decisions han estat fàcils?
  • Hi ha hagut bona comunicació?
  • Com heu resolt els problemes?
  • He après a treballar en un grup cooperatiu?

A continuació teniu una mostra dels qüestionaris dels alumnes.

 

 

 

AVALUACIÓ

El crèdit de síntesi de primer s’ha avaluat de quatre maneres diferents.

  1. COAVALUACIÓ DIÀRIA. Cada dia els alumnes es coavaluaven dins del grup de treball segons els següents criteris: treball realitzat, actitud, esforç, ajuda als companys i compromís. S’avaluaven utilitzant una escala de l’1 al 4.

2. AUTOAVALUACIÓ. Per a l’autoavaluació els alumnes han utilitzar una rúbrica el seu treball i aprenentatge en el gurp.

3. COAVALUACIÓ FINAL DE GRUP. Els alumnes utilitzaven un gràfic per avaluar a un company de grup. En la gràfica hi ha representat quatre indicadors que havien de valorar de l’1 al 4.

4. AVALUACIÓ DE L’EQUIP DOCENT. Els diferents membres de l’equip docents s’han reunit amb els jocs per valorar-los com a producte final i fer una reflexió del procés de creació de cada grup. Per fer-ho han tingut en compte el registre d’observació diària que feia cada professor, el joc en si, i les coavaluacions i avaluacions dels alumnes.

PRODUCTE FINAL: UN JOC DE TAULA

Com ja hem esmentat en articles anteriors els alumnes de primer d’ESO han hagut de crear un joc de taula amb el tema de Manresa com a fil conductor, per tant, el producte final del crèdit ha sigut la construcció, presentació i utilització d’aquests jocs.

La mateixa setmana que els alumnes elaboraven el crèdit van realitzar una simulació de la presentació amb els alumnes d’altres grups. Això els va servir per valorar com tenien el joc, si les explicacions eren clares i entenedores, si el joc era viable i no presentava dubtes als participants, etc.

Llavors un mes després, l’alumnat de primer van presentar dins del mateix grup classe els jocs elaborats per ells. Un cop acabades les presentacions, els alumnes van tenir temps per jugar amb els jocs dels seus companys de classe.

Aquests jocs de taula es quedaran al centre com a recursos per a l’alumnat de l’aula d’acollida i de la SIEI. I també hi ha l’opció de fer una exposició temporal per a què tant les famílies com la resta d’alumnat del centre pugui veure el resultat del crèdit de primer.

 

METODOLOGIA

La metodologia en la que es basa el crèdit de síntesi de primer és implementar i fomentar el treball cooperatiu.

Hem triat basar el crèdit en el treball cooperatiu perquè considerem que saber treballar en grup és imprescindible en la nostra societat. A més a més, potencia la personalització de l’ensenyament, l’autonomia dels alumnes i que els alumnes s’ajudin mútuament.

Els tutors de primer van formar grups de treball de cinc persones on cadascú tenia un rol assignat: el secretari, l’encarregat de material, l’organitzador, el dinamitzador, el vigilant del soroll i el revisor.

La primera activitat que van realitzar els alumnes va ser la presentació del projecte on es va destinar un temps de joc per a què els alumnes tinguin un primer contacte amb diferents tipologies de jocs de taula. La segona activitat fonamental per poder desenvolupar el projecte va ser una ruta de descoberta de l’entorn de Manresa per a què els alumnes puguin extraure idees en les que basar el joc. També es van realitzar sessions específiques de Visual i Plàstica enfocades al disseny i a la creació del joc. Totes aquestes activitats van servir per proporcionar coneixements i idees per començar el projecte.

 

COM ENS HEM ORGANITZAT

Ens vam proposar canviar el crèdit de síntesi de primer per tal que sigui un crèdit més competencial. Llavors, els docents que participem de l’equip impulsor ens vam organitzar en grups de treball de unes quatre persones aproximadament. En cada sessió  treballàvem com volíem enfocar el crèdit: quin tema, quina metodologia havíem d’emprar, quins objectius ens havíem de marcar, etc.

El tema que vam escollir va ser: Jugant amb Manresa. Els alumnes de primer van haver de crear des de zero un joc de taula amb Manresa com a centre d’interès.

Com a equip impulsor vam dedicar una sessió a conèixer diferents tipologies de jocs de taula que podríem presentar després a l’alumnat. En una altra sessió vam realitzar una sortida per l’entorn de Manresa per observar quines visites i sessions específiques podríem transmetre als alumnes en la sortida que farien al crèdit.