Producte final

El projecte té com a base satisfer la curiositat dels alumnes i per aquest fet, el producte final té a veure i gira al voltant del fet de conèixer Juan Mata i/o Francesco Tonucci. En tots els casos, els diversos grups acaben fent una presentació d’un viatge (recorregut, opcions de transport i d’allotjament, opcions de visites…) per conèixer Francesco Tonucci o Juan Mata o bé per dur Frato a Sant Joan de Vilatorrada.

Producte Final

Després de fer memòria, pensar, posar-se d’acord, crear, organitzar-se, jugar amb les paraules i les mans, assajar… Ha arribat el gran moment d’anar a l’escola de primària que ens han assignat. Quins nervis!

Ens esperen 3 grups, un de P5, un de 1r i un de 2n. De l’institut Lacetània hem aconseguit anar-hi tots els sis equips de 2n d’ESO C, ja que la feina de tots ha estat molt positiva i tenen ganes d’explicar el conte que han creat exclusivament per a ells. Així que explicarem dos contes a cada grup.

Ens va molt bé que hi hagi varietat d’edats, ja que podem repartir els contes segons la complexitat de la trama.

Els nostres alumnes s’hi troben a gust, els hi ha agradat l’experiència i demanen fer-ho un altre cop. Com que és recíproc, tornen a explicar el conte en un altre grup.

Ha estat una experiència molt positiva, tant per nosaltres com per l’alumnat de l’escola de primària. Han aconseguit ensenyar el seu projecte i n’estan molt contents.

Molt bona feina nois i noies!!

PRODUCTE FINAL

Com a producte final tenim, d’una banda, el registre que ha realitzat cada nen/a dels reptes assolits o no assolits:

D’altra banda, a mode més reflexiu, es va fer una conversa de tancament on posàvem en comú les experiències de cada grup amb les diverses caixes. Va ser a partir d’aquesta conversa que vam intentar treure les nostres conclusions sobre quins són els factors que influeixen en què els objectes flotin o no flotin. La seva primera aproximació, doncs, va ser la següent:

Tal com fem amb les descobertes del projecte, vam recollir les conclusions en un full de documentació i també al mapa conceptual, on anem relacionant tot allò que treballem de projecte al llarg del curs. A la foto següent podeu veure el mapa conceptual final i, encerclat en vermell, la part de projecte que es refereix a les “Mistery Box”:

Aquest treball no va quedar tancat aquí, ja que després de parlar de l’aire els nens/es en veien per tot arreu: la tapa de l’Actimel puja perquè hi ha aire a dins, l’aire de fora se sent i el de dins a la classe no se sent… s’originaven petites discussions en el dia a dia al voltant d’aquest tema, fet que va provocar que el projecte derivés en aquest sentit.

PRODUCTE FINAL

El producte final dels projectes que fem pot sorgir a l’inici. Això sol passar sovint si és una necessitat de la comunitat. Si no és així, no forcem a fer-ho; es va tenint present a les converses i es van provocant situacions perquè sorgeixi, prioritzant les motivacions i interessos dels alumnes.
Generalment es fan exposicions orals de les recerques o dels treballs realitzats. Es potencia que aquestes presentacions siguin interactives, és a dir, es faci participar als companys. Les mestres, continuem fent de guies, orientant, assessorant o proposant segons les necessitats i característiques que presentin els alumnes.

En el cas d’aquest projecte, el producte final és elaborar un fulletó informatiu amb consells per cuidar la salut del nostre cos. Aquest es farà amb el grup, proposant diferents dissenys i elaborant-ho amb la síntesi dels seus treballs individuals. Els propis alumnes van decidir que aquests tríptics es portarien al CAP del poble, s’enviaria a totes les famílies de l’escola i finalment es farà una presentació del fulletó a la resta d’alumnes de primària. Per tant, es converteix en un repte real; fomentar els hàbits saludables a la resta de la comunitat.

A partir de la pregunta inicial, “com cuidem el nostre cos?”, en aquest projecte hem treballat: els diferents sistemes del cos, conèixer els principals òrgans i cuidar-los, la funció de la sang i el cor, el perquè d’una alimentació saludable, com prevenir malalties, la importància de fer exercici físic pel cos i la ment, la reproducció humana i la sexualitat, la igualtat de gènere, els múltiples colors de la pell humana, les emocions i les sensibilitats corporals de cadascú.

PRODUCTE FINAL

La tasca final, que serveix per avaluar tot el projecte, és la creació d’un Vídeo divulgatiu sobre les activitats que es realitzen a la nostra escola.

Agrupats per franges i de manera transversal entre els diferents ensenyaments, els alumnes dissenyaran diferents vídeos promocionals sobre l’escola.

Caldrà que uns preparin les preguntes i respostes,  altres que busquin alumnes i/o professionals que puguin aparèixer en ell vídeo donant la seva opinió sobre la seva experiència a l’escola, que alguns s’especialitzin en tècniques de gravació a partir de l’assessorament d’un expert, altres hauran de dissenyar totes les imatges que han d’aparèixer en el vídeo (logotip, graelles horàries,…), per últim també caldrà treballar des dels ensenyaments professionalitzadors (anglès i competic) la subtitulació en diferents llengües i l’edició d’imatges; és a dir, els grups s’organitzen per focus d’interès, on tots poden participar en allò amb qual es senten més còmodes, .

Es plantejarà que els alumnes de secundària siguin els dinamitzadors dels diferents equips de treball, que hauran de liderar i coordinar-se entre ells per acabar tenint un producte coherent.

PRODUCTE FINAL

PRODUCTE FINAL: PREPAREM UNA PRESENTACIÓ AMB EL RESULTAT DE LA INVESTIGACIÓ.

Vam decidir que el resultat final de la investigació seria una xerrada als companys de 4t, que són la classe dels Vampirs, per informar-los del nostre treball. També van tenir clar que necessitaven un reforç visual per a la seva exposició i es va acordar que cada grup d’experts elaboraria una cartolina amb el treball que havien realitzat.

Preparem una conferència per anar a explicar ho a quart per què aquest curs es diuen “Els vampirs”. Com que la nostra investigació parteix d’una hipòtesi basada en aquests personatges pensem que els hi pot interessar i el destinatari del nostre treball no és el mestre.

La veu dels alumnes i dimensió social del projecte

Va haver hi repercussió en la comunitat ja que és un programa d’aprenentatge i servei i el fet de buscar una pregunta que es referia al nom d’una classe va fer que hi hagués repercussió en la comunitat d’aprenentatge.

Els alumnes es van sentir motivats per l’eix conductor ( que va començar amb el vídeo publicitari dels vampirs) i interpelats per respondre aquesta pregunta i fer un treball comunitari.

PRODUCTE FINAL

En acabar el projecte els alumnes faran una exposició oral com a producte final on expliquen a la resta de l’escola el seu projecte. Aquestes exposicions seran gravades en vídeo amb l’objectiu de que les famílies puguin veure-les al blog de l’escola.

La llibreta d’aprenentatge individual és el recull tot l’aprenentatge que l’alumne ha anat fent al llarg del projecte. El contingut d’aquesta es fa amb petits textos escrits, amb dibuixos, gràfics i fotografies de totes les activitats que els alumnes han realitzat. La nostra intenció és ajudar a l’alumne a reflexionar sobre el seu aprenentatge, procés indispensable per aprendre.