PRODUCTE FINAL:

El producte final és realitzar una Fira de Tardor el dia de la Castanyada. En aquesta Fira es poden comprar productes elaborats amb ingredients típics d’aquesta època.

Els elements que composen el producte final de la Fira de Tardor van ser:

  • Vídeos: cada grup va elaborar un vídeo per anunciar el producte que vendria a la parada. La durada era de 30’’. L’últim dia, previ a la Fira, ens vam trobar tots al gimnàs i vam visionar tot els vídeos.
  • Parades: cada grup va dissenyar i muntar la seva parada, utilitzant taules, fustes, roba i material plàstic: pintura, papers…
  • Es van decorar unes bosses de paper on portar els productes comprats.
  • Productes parada: s’elabora un producte per vendre, pot ser per menjar o una manualitat.
  • Moneda: hem creat un moneda per comprar durant la Fira: els Llapins.


L’AVALUACIÓ

Per avaluar el projecte FIRA DE LA TARDOR vam voler fer-ho de dues vessants: la dels alumnes i la dels mestres.

A l’hora d’avaluar els alumnes davant del projecte vam utilitzar dues eines d’avaluació fonamentals:

D’una banda vam utilitzar l’observació directa tant a nivell de grup com a nivell individual mentre es duien a terme les activitats.

D’altra banda vam utilitzar rúbriques d’avaluació. Malgrat el projecte fos comú, vam adoptar les rúbriques a cada cicle depenent dels objectius proposats inicialment. Així doncs, atenent les diferències d’avaluació a cada cicle, tots vam voler emprar l’autoavaluació dels infants, l’autoavaluació de grup i l’avaluació dels docents.

Pel que fa als docents, vam reunir-nos per, entre tots, valorar la nostra tasca, el nostre rol, el disseny de les activitats i la temporalització del projecte.

La valoració global d’aquest va ser molt positiva, ja que creiem que alumnes i docents vam assolir els objectius proposats inicialment alhora que vam gaudir molt duent-lo a terme.

IMPLEMENTACIÓ

A inici de curs vam programar les activitats comunes d’escola i vam establir la setmana de la “Fira de la tardor” fent-la coincidir, com a cloenda, en la festa de la Castanyada.

A nivell d’escola es va dedicar una setmana a desenvolupar el projecte comú però cada cicle tenia la seva organització independent; es van anar implementant les activitats en diferents sessions al llarg de la setmana, combinades a altres activitats pròpies de l’aula.

Es van concretar les franges horàries on es portarien a terme activitats comunes per a tots els alumnes (visionar els vídeos, compra-venta dels productes…) i consensuar els horaris per fer ús del menjador o la cuina, donat que era necessari per l’elaboració de la majoria de productes alimentaris.

METODOLOGIA

El nostre projecte FIRA DE LA TARDOR és un projecte interdisciplinar implementat a tots els cursos de l’escola.

D’aquesta manera tots els infants del centre se sentien partíceps d’un mateix projecte on tots, d’una manera o d’una altra, aportaven el seu granet de sorra per aconseguir un objectiu comú: la creació de la Fira de la Tardor.

Amb tot plegat preteníem que els alumnes a través del treball cooperatiu i de forma força autònoma, es familiaritzessin amb el diàleg, el consens, la iniciativa, el respecte a les aportacions dels altres, l’emprenedoria… alhora que també anaven assolint altres objectius curriculars prescriptius de les àrees lligats al projecte.

Aleshores, amb tot el claustre vam definir els requisits que volíem que tingués la nostra fira: la moneda pròpia de l’escola (el llapí), l’anunci per promoure la venda del producte, l’elaboració del producte i la construcció de la nostra parada.

Així doncs, vam començar a agrupar-nos per parlar i decidir tot allò que volíem i com ho volíem.

 

LA FIRA DE LA TARDOR

“FIRA DE LA TARDOR” és un dels projectes comuns que es porta a terme a la nostra escola, a tots els nivells i de manera interdisciplinar.

Us presentem el mapa conceptual que serveix de punt de partida i que cada cicle va adaptar en funció de les fites d’aprenentatge que volíem assolir i dels interessos que van anar sorgint per part de l’alumnat.

 

 

 

Equip Escola Francesc Macià

Hola companys i companyes,

som l’equip impulsor de l’escola Francesc Macià de Súria i en formem part un membre de cada cicle i de l’equip directiu. Aquest és el nostre segon any a la Xarxa de Competències Bàsiques.

L’objectiu d’enguany és continuar i intensificar el treball per projectes fent especial èmfasi en l’avaluació perquè sigui més competencial. A l’escola, cada cicle o aula planifica els seus projectes concrets i a més a més se’n porten a terme dos de comuns.  “Fira de la tardor” és un d’aquests que documentarem en els pròxims articles del bloc.