Avaluació

Les mestres d’educació infantil tenen una graella d’observació sistemàtica dels ambients, amb uns ítems compartits per avaluar els alumnes. Són els següents:

 • Respecta l’inici
 • Observa les opcions de l’ambient abans d’actuar.
 • Participa activament de les propostes plantejades.
 • Es relaciona amb companys d’altres grups.
 • Respecta les normes de l’ambient.
 • Respecta els companys i el material.
 • Expressa fets, sentiments i emocions, vivències o fantasies a través de produccions artístiques.
 • Li agrada compartir sensacions, emocions… provocades per les seves produccions artístiques.
 • Participa oralment en el tancament de la sessió.
 • Utilitza un vocabulari específic segons l’ambient.
 • Mostra seguretat en el que fa.
 • Mostra autonomia.

Implementació

Aquest curs no hem fet la implementació del treball per ambients a cicle inicial. La proposta és fer-ho el curs vinent però amb una formació prèvia per ambients a Infantil i  a Primària. D’aquesta manera tindrem més eines i recursos per a dur a terme un bon treball per ambients als cicles o cursos que decidim implementar-ho.

Metodologia en els ambients

Els ambients els preparem al principi de curs. Hi ha certa flexibilitat en la planificació dels ambients ja que si durant el curs  es veu la necessitat es pot afegir o treure algun material o element, dinàmica,… de l’ambient que es consideri. Aquest any els ambients són: artístic, de construccions, la caseta i cos i moviment.

Es fan durant tres matins a la setmana, una hora cada sessió. Els espais que fem servir aquest any són: l’aula de P4, on es fan les construccions, l’aula-taller, on es fa l’ambient artístic, l’aula polivalent, on hi ha l’ambient de moviment i l’aula de la caseta.

Són quatre mestres, les tutores i una mestra de reforç. Una mestra per ambient.

Els alumnes de cada nivell (P3, P4 i P5) trien l’ambient  amb la seva tutora i després hi van amb la mestra corresponent. Es barregen els tres nivells. La dinàmica seria la següent:

 • A l’entrar a l’ambient es farà el ritual d’entrada que consisteix en fer una  petita conversa en rotllana per parlar sobre quines són les consignes que cal seguir, allò a què pensen jugar, quins rols es desenvolupen en aquell ambient…
 • Joc més lliure per part dels infants on la mestra farà de guia i de suggeridora de propostes. Recolliran quan avisi la mestra.
 • Per finalitzar  es farà el tancament, fent una conversa per explicar les seves opinions, preferències, allò que els hi ha cridat l’atenció, que han fet a l’ambient…i fins i tot plasmar en un dibuix o altra tipus de producció, allò que han creat, sentit o fet.

Després, cadascú tornarà a la seva aula.

 

 

 

 

 

 

Com iniciem els ambients

Fa uns quatre anys va sorgir la necessitat de fer un treball diferent a Educació Infantil. Feia temps que les mestres havíem sentit a parlar del treball per ambients i començavem a documentar-nos sobre aquesta manera de treballar.

Els ambients d’aprenentatge representen una organització on l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge a partir del joc, la investigació i les relacions amb els companys explorant amb llibertat segons els seus interessos i motivacions. És ell qui pren les decisions i cerca les seves pròpies estratègies per trobar les solucions davant de reptes i situacions que s’anirà trobant i l’adult es presenta com un guia i observador.

L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge: les mestres proposem uns ambients els  quals ha de triar l’alumne segons els seus interessos. I quan la nena o el nen és a l’ambient se li proposen uns materials amb els quals  ha de decidir de manera autònoma què en vol fer i així va construint el seu aprenentatge.

A cada inici de curs som les mestres les que proposem els ambients segons els interessos dels alumnes. Per aquest motiu hi ha ambients que cada any es van repetint i d’altres que es van canviant ja que no són tan motivadors. Aquest curs els ambients són els següents: la caseta, cos i moviment, construccions i ambient artístic.

Aquest any es fan ambients tres matins a la setmana, d’una hora i  mitja cada sessió. Les tres tutores i la mestra de reforç són les mestres-guia dels ambients.

Els alumnes quan estan a la classe amb la tutora trien l’ambient on volen anar aquell matí. Es barregen nens/es de P3, P4 i P5.

Tant els mateixos alumnes com les mestres estem valorant molt positivament el treball per ambients, per aquest motiu volem implementar-ho a la Primària, començant el curs vinent a Cicle Inicial.

 

ENS PRESENTEM!

Hola!

Som l’escola Jaume Balmes de Castellbell i el Vilar. És el primer any que estem a la Xarxa de Competències Bàsiques. El nostre equip impulsor està format per les coordinadores de cada cicle i tres mestres més que s’hi van afegir.

Fa temps que ens neguiteja el com avaluar d’una manera més competencial. Ja ho vam començar a fer l’any passat introduïnt eines més competencials en la pràctica diària, però necessitàvem el suport i l’acompanyament de gent més experta. Per aquest motiu ens hem apuntat aquest curs a la Xarxa.

Nosaltres no treballem per projectes encara, però la idea és anar cap aquí. El que documentarem en el blog és el treball per Ambients que fa uns anys que estem fent a Educació Infantil i la seva implementació també a Cicle Inicial.

Som-hi!