AVALUACIÓ

El crèdit de síntesi de primer s’ha avaluat de quatre maneres diferents.

  1. COAVALUACIÓ DIÀRIA. Cada dia els alumnes es coavaluaven dins del grup de treball segons els següents criteris: treball realitzat, actitud, esforç, ajuda als companys i compromís. S’avaluaven utilitzant una escala de l’1 al 4.

2. AUTOAVALUACIÓ. Per a l’autoavaluació els alumnes han utilitzar una rúbrica el seu treball i aprenentatge en el gurp.

3. COAVALUACIÓ FINAL DE GRUP. Els alumnes utilitzaven un gràfic per avaluar a un company de grup. En la gràfica hi ha representat quatre indicadors que havien de valorar de l’1 al 4.

4. AVALUACIÓ DE L’EQUIP DOCENT. Els diferents membres de l’equip docents s’han reunit amb els jocs per valorar-los com a producte final i fer una reflexió del procés de creació de cada grup. Per fer-ho han tingut en compte el registre d’observació diària que feia cada professor, el joc en si, i les coavaluacions i avaluacions dels alumnes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *