El pou de gel de Cubells

Llegeix el text sobre el pou de glaç de Cubells i respon les preguntes .

1.-On es troba situat el pou de glaç de Cubells ?
-Per què creus que està excavat a terra i en la part nord del poble ?
2.- Quantes portes té ? -D’on obtenien el gel ?
-Dibuixa com es trobava el gel dins el pou .
3.-Quants anys fa que hi ha constància d’ aquest pou ?
-Per a què s’ utilitzava en aquell moment el gel ?
-I actualment ?
-Creus que té funció actualment aquesta construcció ?- Per què ?