Blog Archives for tag Humor

El poder segons Fer

Quins referents clàssics hi trobeu? Com utilitza els ètims Fer?