Monthly Archives: febrer 2011

Visiteu el Blog del Dia de les Llengües maternes

21 de febrer 2012

Participeu en la recollida conjunta de contes infantils en diverses llengües al YouTube!

Us convidem a veure contes en quitxua, xinès, francès… animeu-vos i afegiu el vostre!


21 de febrer 2011

Llegiu en anglès el Missatge Obert de Irina Bokova, Directora general de la UNESCO amb motiu del Dia de les llengües Maternes, i entreu en el Blog Col·laboratiu del Servei de Llengües per a veure els suggerimenst didàctics:

Animeu-vos a participar: envieu les vostres seqüències didàctiques

Dia de les Llengües Maternes

Dia de les Llengües Maternes

El novembre de 1999 la Conferència General de la UNESCO va declarar el 21 de febrer “Dia de Internacional de les llengües maternes“, i des del 2000 es planifiquen accions commemoratives per a conscienciar de la desaparició de la diversitat lingüística i cultural humana, que segueix un ritme d’extinció superior al de la diversitat biològica del planeta.

La UNESCO esdevé una de les institucions més actives en la defensa del plurilingüisme i la diversitat cultural.

L’Atles de les llengües en perill ens alerta dels riscos d’empobriment cultural.

La recerca sobre les diverses llengües existents, les cultures minoritzades i les llengües en perill d’extinció o amenaçades vol posar de manifest les injustícies socials del nostre món globalitzat, però sobre tot vol alertar sobre les pèrdues irreparables que pateix la humanitat cada vegada que desapareix una llengua, una estratègia de cognició individual i una forma única i irrepetible d’entendre el món.

Comissió Europea contra el racisme i la intolerància

screen-shot-2011-02-10-at-172707

La Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància esmenta en el seu informe sobre l’estat espanyol, publicat el 8 de febrer de 2011, el fet que a Catalunya s’ofereixen classes en horari extraescolar de llengües com l’àrab, el bengalí, l’urdú, el xinès, el romanès i l’amazic.

A Catalunya, l’objectiu d’aquestes classes és múltiple i en consonància amb les propostes de les Estratègies d’Europa 2020:

– Consolidar els hàbits escolars i acadèmics de l’alumnat nouvingut per facilitar la seva permanència en el sistema educatiu, en prevenció de l’abandonament prematur dels estudis.

–  Afavorir estratègies de lectura i transferència interlingüística per a tot l’alumnat assistent, per millorar les seves competències comunicatives en diverses llengües.

– Col·laborar en la construcció d’una identitat europea plural i flexible, enriquida pel respecte a la diversitat i per l’acceptació de valors comuns i compartits, acceptant les diferències culturals.

– Proporcionar models adults i de referència de diferents orígens que ajudin a l’alumnat assistent a aquestes classes a fer els ajustaments d’expectatives socials, professionals i acadèmiques a mig i llarg termini.

Consulteu l’informe complet

Accept Pluralism

accept-logo-head1

Tolerància, pluralitat i cohesió social: donant resposta als reptes del segle 21 a Europa –Accept Pluralism– és un nou projecte dins pel VII programa marc de la Comissió Europea.

screen-shot-2011-02-10-at-171051

El projecte , que té com a objectiu investigar si les societats europees han esdevingut més o menys tolerants en els darrers 20 anys, presenta els resultats en un informe que ve acompanyat d’algunes eines pensades pels educadors com el manual sobre la tolerància i la diversitat cultural a Europa dirigit als nivells superiors de l’educació secundària.

Informació +