Jornada d’inauguració del curs 2012-13

La sessió anual de trobada de les entitats organitzadores de les Classes de Llengua i Cultura de la nova ciutadania va afavorir una reflexió general sobre el plurilingüisme i el valor afegit de les llengües de família en el Sistema Educatiu de Catalunya. A l’acte, realitzat a la Sala de Plens del Departament d’Ensenyament, hi va assistir la Subdirectora General de Llengua i Plurilingüisme, Sra. Mònica Perenya.

Àlbum de fotos de la Jornada d’inauguració del curs 2012-2013 de llengües de la nova ciutadania

Inauguració del curs 2012-2013: classes de llengua de la nova ciutadania

Com cada any, amb el nou curs escolar comencen les classes de llengua de la nova ciutadania a Catalunya dins del Pla d’Impuls a les Terceres Llengües. Aquesta jornada és un punt de trobada i de reflexió per a totes les persones implicades en aquest projecte.

La sessió està organitzada pel Servei de Llengües Estrangeres

Dia: Dimecres, 24 d’octubre de 2012
Lloc: Departament d’Ensenyament
Via Augusta 202-226, 08021 Barcelona
Horari: 11 a 13 hores

Lèxics de supervivència en àrab, xinès, portuguès i guaraní

Des de l‘aula d’acollida de l’INS La Serreta han realitzat vocabularis bàsics i d’altres de més específics de les llengües que hi ha al centre.

Amb l’ajut de l’alumnat nouvingut ja han elaborat lèxics de supervivència que resulten molt útils per a tothom en el centre i que van penjant a l’espai web de l’aula d’acollida.

Lèxic bàsic català-àrab entre l’alumnat i el professorat

Lèxic de supervivència català-xinès

Lèxic de supervivència català-portuguès

Lèxic de supervivència català-guaraní

L’Hort de les llengües

Avui, 24 de maig, l’Escola Sant Ignasi de Manresa descobrirà el mural que reflecteix el projecte L’Hort de les Llengües.

El centre va iniciar fa dos cursos el projecte de l’hort a l’escola i enguany, durant la setmana cultural que van celebrar al mes d’abril, l’hort va esdevenir objecte d’estudi i va servir per a evidenciar la riquesa lingüística de l’escola, tot construint un hort de les llengües.

Amb la participació de les famílies de l’alumnat es van traduïr els noms de les fruïtes, hortalisses i herbes que donen nom a les classes de l’escola i es van elaborar frases.

El treball realitzat es reflecteix en un mural que es donarà a conèixer avui, dia de la família.