Monthly Archives: abril 2011

Tot un món

picture-3

Us presentem la segona part de Tot un món, material didàctic elaborat per Miquel Àngel Essomba que ens proposa activitats adreçades a l’alumnat i orientacions didàctiques pel professorat per contribuir a eliminar els prejudicis i estereotips que distorsionen la imatge de la nova ciutadania.

En el material didàctic es proposen simulacions, casos i disseny d’accions que persegueixen els beneficis del “mètode socioafectiu” que s’adreça directament al canvi d’actituds.

Aquest material és la segona part d’un d’editat l’any 2007 sobre el mateix programa televisiu.