Monthly Archives: desembre 2008

Accions per a impulsar l’ús de la llengua neerlandesa

Avui, 4 de novembre, s’ha signat una declaració comuna entre el Departament d’Educació  de la Generalitat de Catalunya i l’Associació SNTC (Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Barcelona)  a Catalunya

Des del Departament d’Educació s’està promocionant com a activitat extraescolar les classes de llengües d’origen, per tal d’avançar en el projecte lingüístic plurilingüe.
La llengua neerlandesa és present a Catalunya entre les famílies que s’han establert en el nostre país en virtut de la globalització i la construcció d’una Europa diversa i plural. Ara, el compromís de fomentar  les llengües europees i entre elles el neerlandès, s’ha formalitzat a través d’una declaració comú signada avui entre el Director general d’Innovació  Sr. Joan Badia, i el Sr. Robbert Idema, president a Catalunya de l’associació SNTC ( Stichting nederlandse Taal en Cultuur Barcelona).
La Fundació SNTC  té per objecte promoure les classes de llengua i cultura neerlandesa i donar suport a l’educació integral i l’orientació dels alumnes de parla neerlandesa, així com donar a conèixer la seva llengua i cultura  a tota la comunitat educativa.
En aquesta declaració es valora l’alt nivell d’acord obtingut en les converses prèvies i s’acorda  avançar en les negociacions per a l’establiment d’ un conveni conjunt  dins de l’àmbit de l’educació durant el curs 2008-09. L’objectiu principal es consolidar i ampliar el marc de col·laboració educativa per a desenvolupar accions en un projecte plurilingüe, amb diàleg intercultural  i vers l’excel·lència escolar, en el coneixement i ús de la llengua i cultura neerlandesa per part de  l’alumnat de Catalunya.