Monthly Archives: gener 2009

Incorporació de nou professorat en llengua àrab

 

Incorporació de nou professorat per a la llengua àrab en els centres educatius de Catalunya en el marc del Projecte lingüístic plurilíngüe que afavoreix el manteniment de les llengües d’origen. El nou professorat prestarà servei a Terres de L’Ebre i Maresme.

El pla de suport de les llengües familiars té per finalitat promoure classes de llengües familiars no curriculars a l’entorn escolar, per facilitar l’adquisició d’estratègies per al desenvolupament del llenguatge i de les seves competències transversals (comunicatives, lingüístiques, metodològiques, digitals, etc).

El plurilingüisme ben consolidat millora les habilitats socials i la cohesió en la diversitat, en el marc de l’educació intercultural, amb principis de convivència i inclusió.

D’acord amb la Comissió Europea, l’educació intercultural és una resposta al repte de proporcionar educació de qualitat per a tothom, és l’instrument del desenvolupament . L’educació intercultural derivada de les classes de llengua de la nova ciutadania en horari extraescolar no pot ser un simple afegit al programa d’instrucció, sinó que ha d’entendre’s com un espai que comparteix valors i principis amb la resta del temps educatiu escolar.

Enllaços d’interès:

  • A Rewarding Challenge (Propostes del Grup d’Intel·lectuals per al diàleg intercultural per iniciativa de la Comissió Europea)