Presentació

6385490_09c88017c2_m.jpg

En un món que experimenta canvis ràpids, l’educació té una missió important en la promoció de la cohesió social i de la coexistència pacífica. Mitjançant programes que fomentin el diàleg entre estudiants de diverses cultures, creences i religions, l’educació pot contribuir de manera important i significativa a generar societats sostenibles i tolerants.

El Departament d’Ensenyament promou, des del 2005, diferents programes educatius de llengua i cultura de la nova ciutadania, que posen les llengües familiars a l’abast dels centres educatius per tal de donar impuls a un Projecte Lingüístic Plurilingüe, en una acció educativa i integrada per a la convivència i la cohesió social. El Servei de llengües estrangeres promou projectes escolars i activitats de dinamització del plurilingüisme pel professorat i l’alumnat de qualsevol origen. En aquest marc de diàleg intercultural, el plurilingüisme de l’alumnat és una opció estratègica de futur que beneficia a tota la ciutadania i que cal promoure en el treball competencial, d’acord amb el Projecte Educatiu de cada centre.

 

El Bloc de les llengües d’origen té l’objectiu de ser un espai d’informació i d’intercanvi d’experiències per a donar impuls a l’educació intercultural.

Finalitat

Les principals finalitats de les classes de llengües familiars no curriculars en els centres educatius catalans són:

Facilitar l’adquisició d’estratègies per al desenvolupament del llenguatge i les seves competències transversals (comunicatives, lingüístiques, metodològiques, digitals, etc)

Millorar les habilitats socials i la cohesió en la diversitat, en el marc de l’educació intercultural, amb principis de convivència i inclusió.

El llenguatge és una de les formes més universals i diverses d’expressió de la cultura humana, i potser la més essencial, que constitueix l’eix de les qüestions d’identitat, memòria i transmissió del coneixement. La diversitat lingüística és, així mateix, un reflex de la diversitat cultural. L’aprenentatge de llengües és una via de creixement personal basada en la creació d’una identitat enriquida pels itineraris vitals de cada persona, i permet la transferència interlingüística, l’aprenentatge contextual, i la sensibilització vers la inclusió social y cultural. El Plurilingüisme és una conseqüència de la diversitat lingüística en un àmbit individual o col·lectiu i fa referència a l’ús de més d’una llengua en la vida quotidiana.

Principis i valors

L’educació intercultural és una resposta al repte de proporcionar educació de qualitat per a tothom, és “l’instrument del desenvolupament integral de la persona humana i de la seva socialització”. L’educació intercultural derivada de les classes de llengua de la nova ciutadania en horari extraescolar no pot ser un simple “afegit” al programa d’instrucció, sinó que ha d’entendre’s com un espai que comparteix valors i principis amb la resta del temps educatiu escolar.

 

La utilització de programes coordinats amb la resta del professorat del centre i la participació en activitats culturals al llarg del curs han de permetre aprofitar els diversos sistemes de coneixement i d’experiència. L’intercanvi de metodologies, recursos i experiències, tant del professorat com de l’alumnat, han d’inculcar als educands l’entesa i la valoració del seu patrimoni cultural, el respecte de la seva pròpia identitat cultural construïda en convivència, els seus idiomes familiars, d’entorn i d’estudi, els seus valors personals i culturals, la identitat dels altres i la construcció col·lectiva d’un futur a compartir.

……………………………………………………………………………………………..

Darrerament, la presència de l’alumnat estranger a les aules ha modificat el component humà dels nostres centres, ha variat les relacions amb les famílies i, sobretot, ha fet que modifiquéssim i reestructuréssim els nostres reptes com a professionals de l’Educació. Tot el professorat ha esdevingut en diversa mesura, amb o sense preparació, un mediador cultural i un facilitador lingüístic a l’aula, sigui quina sigui la seva especialitat. Cal, doncs, iniciar-se en la formació específica i avançar vers actituds de convivència, diàleg comunicatiu i negociació d’interessos a l’aula. En aquest moment, a Catalunya, es parlen habitualment unes 40 llengües diferents, sense comptar el català i el castellà. També convivim amb unes 300 llengües minoritàries que s’utilitzen principalment dins l’àmbit familiar, però que no deixen de ser llengües o varietats lingüístiques que parlen els nostres conciutadans.

Veure l’ article complet

Maite Ruedas
Servei de Llengües Estrangeres
Subdirecció General de Llengua i  Plurilingüisme
…………………………………………………………………………………….
 
Llengües no-curriculars del sistema educatiu català ofertades en horari extraescolar (Curs 2012-2013):
  • LLENGUA ÀRAB: 2.145 alumnes
  • LLENGUA XINESA: 308 alumnes
  • LLENGUA AMAZIGA: 49 alumnes
  • LLENGUA PORTUGUESA: 330 alumnes
  • LLENGUA NEERLANDESA: 162 alumnes
  • LLENGUA UCRAÏNESA: 35 alumnes
  • LLENGUA ROMANESA: 302 alumnes
  • LLENGUA QUÍTXUA: 4 alumnes