El dia de la donació de sant

El dia de la donació, el 22 de febrer, ja de bon matí tot l’institut estava preparat i decorat per rebre l’equip de la donació de sang.

Durant aquell matí es van dur a terme les activitats de promoció i sensibilització a diferents espais de Figueres: performance, balls, promoció a l’hospital… i quan van arribar els alumnes al centre vam fer un esmorzar per a tots.

Els alumnes de CF van fer la recepció i acompanyament dels donants i van aprendre i van poder preguntar moltes coses a les infermeres.

I els resultats van ser un èxit: 110 donacions, 48 dels quals era la primera vegada que donaven sang i 26 que no van poder donar sang.

Com ho hem fet?

El que més ens ha funcionat ha sigut l’espai de la formació de la xarxa de competències bàsiques que ha resultat ser un espai de treball d’equip. I en aquest es prenien les decisions de com s’anava configurant i organitzant el projecte, i als equips docents es compartia amb la resta del professorat. Sí que és cert, que hi ha hagut professors que no estaven al grup de treball de la xarxa però que estaven molt implicats en el projecte, llavors no acabaven de veure tot el projecte en la seva totalitat, van participar però no estaven del tot convençuts. D’altres professors al no estar al grup de treball no s’han volgut implicar molt. I els que sí que s’han implicat molt són els del propi grup de treball del projecte.

El que més  ens ha costat i ha faltat és coordinació i col.laboració per part del professorat dels dos estudis: ESO i CF. També és cert que els horaris no són compatibles perquè el professorat d’ESO està al matí al centre i el de cicles formatius a la tarda, i això ha dificultat aquesta tasca.

S’ha creat una carpeta compartida amb el professorat de l’equip docent en la que hi havia totes les activitats, calendari i cronologia de les activitats… i tot allò que variava es notificava per e-mail.

Tot i això, no és un projecte d’àmbit-matèria sinó que és un projecte més global i social, llavors el professorat que ha volgut hi ha pogut participar, perquè les activitats que es fèien les anaven construïnt alumnes i professors. Seria el model california de treball per projectes. Sí que en certs moments als professors els costava veure la globalitat del projecte perquè molts professors estaven fent moltes coses diferents durant aquell mes i mig que ha durat el projecte. Llavors les matèries que han treballat diferents aspectes del currículum (llengua catalana: la carta formal, llengua castellana: preparació d’una entrevista, biologia: coneixement de la importància de la sang, visual i plàstica (comunicació i publicitat), tecnologia (vídeos i falques publicitàries)… ho han valorat en la seva matèria. I el que és important és que els alumnes han tingut una visió global del projecte, vèien com la majoria de matèries i professors es bolcaven en el projecte i realitzaven activitats relacionades i això els ha agradat  molt.

Quins metodologia hem seguit?

S’ha seguit un treball amb xarxa amb l’entorn, ja que moltes de les activitats de promoció i sensibilització s’han realitzat en els espais més importants de Figueres (repartir cartells, flyers, assistir a dos programes de ràdio per explicar el projecte…).

També s’han integrat les TIC, tant en el disseny del cartell i falques publicitàries com en la difusió a les xarxes socials (facebook, instagram i web del centre).

S’ha donat molt pes a les Arts, concretament la matèria de Educació visual i plàstica (disseny i comunicació del projecte i petites activitats de decoració de l’institut i performans a l’aire lliure) i la dansa (balls per a promocionar la donació).

Destacar que per nosaltres ha sigut important poder fer un projecte multinivell (3r d’ESO i cicles formatius) perquè és la primera activitat que fem de manera col.laborativa.

Com hem planificat i organitzat el projecte

El títol que hem escollit pel projecte és Herois invisibles, perquè els nostres alumnes que han promocionat la donació de sang són herois i invisibles, perquè ells per edat no podien donar sang però són els que han fet possible que es pogués organitzar la donació de sang al centre i l’èxit que ha tingut.

La primera setmana de gener es va fer una xerrada informativa per part del Banc de sang i de teixits de Catalunya. I aquest era el punt de partida del projecte. S’explicava la importància de donar sang, qui pot, quan, com… i es deixava una segona part oberta a que els alumnes poguéssin escollir si volien fer un projecte per a promocionar la donació de sang. El mateix dia ja van dir que sí!

Després els alumnes guiats pels professors anaven pensant quines actuacions, activitats dins i fora del centre… volien fer per a promocionar i publicitar la donació de sang. I els professors des de les diferents matèries van anar distribuint-se i pensant en quina activitat podien ajudar als alumnes lligat amb el contingut curricular del curs o de l’etapa.

La manera de coordinar-se va ser en les sessions de formació de la xarxa de cb, que es van convertir en sessions de treball, en les que organitzaven, planificaven… les diferents actuacions, activitats, calendari de sessions… El Drive també ha estat una eina molt útil per a coordinar tot el projecte i quan hi havia algun canvi i calia comunicar-ho ràpid s’ha fet mitjançant el correu electrònic.

També als equips docents es va anar explicant i dinamitzant que altres professors interessats participéssin al projecte, i a les reunions de tutors, ja que al ser un projecte més transversal des de tutoria s’anava guiant i donant el feedback als alumnes.