Posem fil a l’agulla!

El primer que va haver de decidir l’equip impulsor és quants projectes volíem tirar endavant i de què tractarien. Ben aviat van sorgir els primers dubtes i es van generar els primers debats:  deixem que els alumnes intervinguin en la decisió inicial de determinar la temàtica del projecte?  Deixem que els seus interessos prevalguin sobre les preocupacions del professorat al voltant dels continguts del currículum establert i que encara resten pendents de tractar a les aules?  Qüestions no gens fàcils de resoldre.

Com gairebé sempre, la bona solució és la intermèdia. Es va decidir la temàtica dels projectes tenint en compte aquells continguts encara no impartits però sempre intentant acostar-se al màxim possible als interessos de l’alumnat i en contacte amb la realitat, provocant un aprenentatge vivencial.

Així doncs vam decidir desenvolupar dos projectes:
  • ROMA: hi intervindran les matèries de ciències socials – eix vertebrador –, les matemàtiques (probabilitat, estadística i geometria) i les les llengües: català, castellà i anglès. S’implementarà a 1r de l’ESO. Dissenyaran el projecte 6 docents amb la presència d’un coordinador.
  • SALVEM GIRONA DE LA PESTA:  hi intervindran les matèries de ciències socials – eix vertebrador -, les matemàtiques (volums, probabilitat) i el català. S’implementarà a 2n de l’ESO. Dissenyaran el projecte 6 docents amb la presència d’un coordinador.

També vam decidir de comú acord que compartiríem amb la resta de centres educatius el projecte ROMA a través d’aquest bloc. Fem nostre un dels lemes de la xarxa: compartim i aprenem tots plegats.

Vam estructurar el projecte en dues fases ben diferenciades:
  1. Un conjunt d’activitats de sensibilització vers la cultura romana.
  2. Preparació de petites escenes teatrals davant mateix de les runes d’Empúries (producte final del projecte).

Projecte d’Art de l’Escola Ferrer i Guàrdia. Planificació

A l’escola, d’acord amb el nostre Projecte d’Art, realitzem diversos tallers en cada un dels cicles. Us presentem un exemples:

  • Taller d’Autors a Educació Infantil:  

El projecte d’autors a Educació Infantil està centrat en la descoberta dels artistes Joan Miró i Jackson Pollock, sense oblidar-nos d’altres referents artístics. Es pretén que els alumnes trobin paral·lelismes i connexions entre artistes.

A més de reconèixer les característiques de les obres d’aquests artistes treballem per a que ells creïn les seves pròpies obres i vagin creant la seva pròpia identitat com artistes.

Iniciem els projectes a través d’un vídeo sobre la vida i la manera de treballar de l’artista amb l’objectiu d’animar-los a descobrir les diferents tècniques i estils d’aquest a partir de la pròpia experiència.

  • Art i Escola a cicle inicial i cicle mitjà: 

El projecte Art i escola és un programa que té com a fita promoure i donar valor a l’art a les escoles. Neix de l’ACVIC (entre d’Arts Contemporànies i el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona )i des de fa 3 anys es promou a la comarca del Vallès Oriental des de l’Associació Cultural i el Museu de Granollers. 

L’objectiu del projecte és aprofundir a partir d’una paraula o concepte i en com representar-lo plàstica o visualment a partir de les sensacions, emocions o reflexions individuals o de grup que se’n generin. 

Aquestes produccions acabaran sent mostrades al museu de Granollers muntant una exposició amb els treballs de totes les escoles participants. Donant així valor a la seva feina i mostrant-la portes enfora. El tema d’enguany ha estat el Refugi.

  • Taller de Disseny a tots els cicles de primària:

El projecte del Disseny és la disciplina artística que treballa l’escola aquest curs.

Dins del Disseny, tenim diferents apartats: el disseny d’interiors, el disseny tèxtil (que es realitza en llengua anglesa), el disseny d’objectes i el disseny gràfic.

Cada grup classe ha començat el projecte descobrint un  dissenyador/a.

En els tallers, hem tingut en compte el nostre entorn immediat com per exemple treballar la dissenyadora de Granollers (la nostra ciutat,) Laura Garcia entre d’altres.

Projecte “JA TENS SAMARRETA?”-INSTITUT ALBA DEL VALLÈS- PLANIFICACIÓ

A l’institut Alba del Vallès hem decidit fer un projecte, per franges, que tingués com a objectiu motivar els alumnes a crear, dissenyar, pressupostar i produïr amb l’ajuda de l’AMPA, una samarreta que representés l’imatge del nostre centre. El nivell on vam decidir que es faria el projecte és a 3r d’ESO. La seva coordinadora, la Cristina Curto, que també és la formadora del curs de Competències Bàsiques, va ser la principal catalitzadora de la feina a portar a terme.

L’idea va ser fer servir la franja de 10:10 a 12:30 durant tres dies per tal de que en grups de 5 alumnes dins de cada grup-classe portessin a terme el seu projecte. Així el tercer dia cada grup faria una exposició al gimnàs del seu disseny de samarreta i  la resta del alumnes del centre poguessin votar el projecte guanyador. El plus d’aquest projecte és que tot l’institut estaria implicat, no només el nivell de 3r en questió.

Projecte “D’on venim”-IES CARLES VALLBONA- PLANIFICACIÓ

Ens hem proposat tornar a realitzar un treball sobre els orígens familiars i els canvis, a 4t d’ESO, des de les matèries de Ciències Socials, Cultura i valors ètics, Castellà, Català, Economia i Biologia.

L’estructura del projecte gira al voltant d’un fil conductor, els canvis històrics i socials al llarg del segle XX, aspectes curriculars de la matèria de Ciències Socials.

Igualment, les matèries de llengua catalana, llengua castellana, cultura i valors ètics, economia i biologia aportaran una dimensió lingüística, ètica, econòmica i científica sobre els aspectes a treballar.

La idea és, durant dues setmanes, treballar des de les cinc matèries implicades aspectes relacionats, d’una banda, amb l’evolució individual de les famílies dels alumnes, i d’altra banda, relacionar-los tant amb fets històrics concrets com comparar-los amb els de la resta del grup de treball, per establir unes conclusions.

Planifiquem el projecte

Aquest segon trimestre comencem per fi el nostre projecte!!

La dedicació horària serà els dilluns les dues darreres hores de classe ( 12’30 a 14’30).

Finalment aquest any tots els grups faran el projecte Roma.

Les sessions previstes aquest any no seran suficients, un altre cop, per fer la totalitat del projecte, caldrà doncs fer de cara a altres anys una planificació més acurada o retallar una mica els continguts.

«Ens cuidem». Planificació (Escola Mogent)

El centre d’atenció primària del poble va demanar la talla i pes dels alumnes per poder fer un estudi d’obesitat. A partir d’aquí, com que cada any es treballa un projecte transversal a l’escola, s’ha decidit que l’eix vertebrador sigui «Ens cuidem». Aquest projecte ha fet referència a la cura d’un mateix a través de l’alimentació i la cura del planeta a través del reciclatge i l’estalvi d’aigua.

El fet de que hagi estat un projecte proper a ells ha facilitat la implicació dels alumnes. S’ha partit d’un context real perquè el projecte s’ha basat en l’alimentació d’ells mateixos, de les deixalles que generaven i del malbaratament de l’aigua a l’escola.

En claustre s’ha fet una pluja d’idees i s’han acordat les activitats a realitzar: preparació de graelles, recollida de dades, anàlisi i reflexió per extreure conclusions i difusió.

ON SON LES FORMIGUES?

Després de fer grafomotricitat en safates de sucre els infants de P3 veuen que guardo el sucre en un pot tancat.

Per què guardes el sucre en un pot tancat? Sinó les formigues se’l menjarien. On són les formigues? No poden entrar perquè no tenen la clau.

Ja tenim el leiv motiv del projecte

 

 

 

 

La recerca comença: potser són al pati? a la classe? al passadís?

 

Passem a planificar els nostres dubtes i possibles solucions

Bellera Projecta 2019. Planificació.

El projecte Mercat Medieval és duu a terme durant el 2n trimestre amb els alumnes de 2n d’ESO on s’intenta donar resposta a la pregunta-repte:

Per què els mercats medievals han tingut tanta embranzida i bona acollida aquests últims anys al nostre entorn?  El nostre pot arribar a servir d’exemple per entendre-ho?

L’objectiu del projecte és la realització d’un mercat medieval amb parades de productes artesanals inspirats en aquesta època i posterior reflexió sobre la importància econòmica d’aquests mercats en entorns propers basats en productes de proximitat i fets a mà.

Producte final és la reproducció d’un mercat medieval tenint en compte la seva publicitació, la importància dels productes de proximitat i manufacturats, l’entorn d’aquest mercats i possibles actuacions d’entreteniment del públic visitant.

La planificació d’aquest projecte està plantejat per realizar-se en 10 sessions. Un total de 20 hores i una jornada final del Mercat Medieval. Els alumnes tenen un diari de treball on planificaran les tasques:

Diari i planificació del projecte Mercat Medieval-2

Projecte “Economia domèstica” curs 18-19

Durant el tercer trimestre del curs 2018-19 els alumnes de 4tB d’ESO de l’institut El Til·ler aprendran un mica de l’economia domèstica del dia a dia d’una família comú.

L’objectiu del projecte és ser conscient de les despeses que porta una família, o els diners que es necessita per sortir de casa i anar-se’n a viure sols.

El projecte final serà un disseny d’un pressupost final on inclouran les despeses del futur (sempre somiat) que tindran els alumnes sempre respecte de la vessant, el més realista possible.

Tot anirà seguint l’ordre del sites que s’ha dissenyat per portar a terme aquest projecte que està a la següent URL:

https://sites.google.com/view/economia-domstica-el-tiller/inici

Esperem que els hi agradi i en treguin profit,

 

La nostra planificació.

La nostra comunitat entèn per programar, prendre decisions. En aquest sentit, hem acordat incloure a la programació només els aspectes que siguin susceptibles de ser avaluats.

Hem triat el projecte “Fem  les maletes!”, en el qual es treballen diferents continguts de l’àmbit de medi natural i social i cultural, l’àmbit digital, l’àmbit lingüístic i l’àmbit matemàtic.

Els alumnes hauran d’elaborar una guia turística, mitjançant un itinerari  de diversos dies dissenyat dins d’una comarca, que escollirà cadascú. En aquesta guia, cal incloure una descripció del paisatge natural, social, cultural i humà. Caldrà que investiguin els desplaçaments, amb totes les possibles vies de comunicació, preus, horaris…També hauran de preveure on allotjar-se, menjar i la roba adequada a les condicions climatològiques, la qual cosa obliga a investigar quin és el clima, en les diferents èpoques de l’any.

Han de fer una descripció de l’itinerari, remarcant tot allò que sigui d’interès, des del punt de vista natural, històric, arquitectònic…

Des de l’escola es promou que tinguin la possibilitat de fer aquest itinerari prèviament amb la seva familia, de manera que també poden il·lustrar gràficament el seu treball.