Bellera projecta 2019

L’Institut Celestí Bellera de Granollers és un centre de tres línies. El treball per projectes ja fa uns anys que es duu a terme. Dos dies a la setmana amb dues hores seguides, els alumnes treballen les matèries de manera interdisciplinar.

El Mercat Medieval és el projecte que s’ha elaborat per treballar al llarg del 2n trimestre.

Aquest projecte l’encapçalem sis professors de l’equip impulsor de projectes del 2n nivell d’ESO.

                                                                                  Endavant i força!