Projecte d’Art de l’Escola Ferrer i Guàrdia. Avaluació

Des del grup impulsor i la comissió d’Art de l’Escola estem millorant i actualitzant les rúbriques d’avaluació dels tallers d’art tenint en compte les diverses dimensions i competències de l’àmbit artístic.

El proper curs continuarem aquesta tasca perquè hem valorat que requereix d’un procés de reflexió de tot el claustre.

Projecte d’Art de l’Escola Ferrer i Guàrdia. Implementació

  • Taller d’Autors a Educació Infantil:

Es presenten els referents artístics i es concreta la proposta de creació.

Els nens i nenes trien els materials i comencen a treballar

 

La mestra no dirigeix, sinó que guia i acompanya l’activitat per assegurar que puguin anar aplicant els coneixements que han anat adquirint

S’exposen els treballs realitzats i s’expliquen amb l’objectiu que expressin què han volgut representar.

  • Taller d’Art i Escola a cicle inicial i cicle mitjà:

Durant els tres anys d’implementació del projecte a l’escola aquest ha anat evolucionant tant internament com externament.

El primer any va ser un projecte pilot a la ciutat i el treball amb els alumnes del cicle superior del dins l’aula va ser molt guiat. L’exposició final va tenir un format lineal per escoles participants ( 3 en total). 

El segon any el projecte va proposar-se al cicle inicial. En aquesta edició el procés de treball va ser més basat a partir dels interessos dels alumnes en relació al tema proposat. El treball del tabú es va basar en parlar de la por i de la vergonya. L’exposició final va tenir un format molt més homogeni basat en exposar els conceptes treballats a les diferents escoles: por, sexualitat, vergonya,…

En el tercer any de participació hi participem dos cicles de primària, l’inicial i el mitjà. Cada cicle ha enfocat el tema del refugi adaptant els conceptes a l’edat i característiques del grup. Les mestres hem proposat unes activitats incials del què pot ser un refugi on s’enceta un debat i una pluja de idees del que cadascú entén o sent en relació al concepte proposat.

Posteriorment se’n desprèn un procés de treball basat en la demanda i els interessos dels alumnes. Així els nens i nenes expressen amb diferents materials, formes, colors… plàstica o visualment el que cadascú o cada grup entén per refugi.

A partir de les idees dels alumnes les mestres ajuden a donar cos o esbrinar els sentiments o valors que es desprenen del treball individual.

També els ajudaran a tenir accés als materials que necessitin per tal de crear la seva producció. 

Les assessores del projecte ens faciliten un banc de recursos de material visual i plàstic ( artistes, obres d’art, materials, vídeos,…) per tal de poder treballar amb els alumnes i poder-los oferir exemples de treball artístic real. 

La documentació del projecte es basa en la fotografia i videos del procés de treball i producció.

  • Taller de Disseny a tots els cicles de primària:

Disseny d’interiors:

Primerament  hem explicat quines són les característiques més importants en el disseny d’interiors com ara la il·luminació, la grandària de les estances, entre d’altres.

Segon, hem dibuixat en perspectiva cadascuna de les estances i els mobles que els alumnes dissenyarien més endavant. Tercer, els alumnes han dissenyat els mobles. I finalment els hem construït.

Disseny tèxtil:

Primerament hem situat als alumnes en el context lingüístic del taller ja que realitza en llengua anglesa. Depenent del cicle es fa d’una manera o d’una altre.

Cicle Inicial: A continuació hem practicat amb pintures els colors i els hem barrejat. Tercer, hem estampat.

Projecte d’Art de l’Escola Ferrer i Guàrdia. Metodologia

  • Taller d’Autors a Educació Infantil:

Per al treball d’autors ens organitzem:

Jackson Pollock: El realitzen només els alumnes de P3 per respectar el seu procés evolutiu (no els barregem amb alumnes més grans), ja que entenem que les seves destreses manipulatives estan en un nivell molt inicial. Es fan 2h setmanals durant dos trimestres amb el grup sencer i dues mestres a l’aula. 

Les sessions s’inicien amb la presentació d’obres i tècniques, a continuació es fa una conversa on els alumnes manifesten la opinió, les emocions que els hi suggereix… a partir d’aquí se’ls ofereix  diferents materials per fer la pròpia interpretació de l’obra. Per exemple: s’observa com l’autor realitza el “dripping” i a continuació se’ls ofereix unes caixes amb bales on els nens trien els colors i el moviment que deixarà la bala per crear l’obra.

Joan Miró: El realitzen els alumnes de p4 i p5 distribuïts en tres grups barrejant els nens dels dos nivells. Cada grup fa un taller d’art diferent: disseny, ambientació i treball d’autors. El taller té una durada 1,30h. Cada grup fa dues sessions seguides de cada taller de manera que van passant rotativament per tots durant tot el curs.

Les sessions s’inicien amb la presentació d’una o vàries obres de l’artista i/o d’altres referents. A partir d’aquí es realitza una conversa en la que els nens/es van traient idees i conclusions que serviran per realitzar la seva pròpia creació, per exemple: es mostren diferents obres d’autoretrats i busquem les semblances i diferències per arribar a fer el seu propi.   

  • Taller d’Art i Escola a cicle inicial i cicle mitjà:

Aquests s’organitzen en grups reduïts d’aproximadament 16 o 17 alumnes per cicle. Es troben una tarda a la setmana ( 2 hores) durant un trimestre, unes set sessions, per treballar a partir del concepte proposat.

El mestre presenta el tema a partir d’una primera activitat: un conte, una imatge, un curt, … i a partir d’aquí els alumnes expliquen la seva experiència personal en relació al que han vist o han sentit. Aquest diàleg s’acaba convertint en una representació visual o plàstica que pot ser individual o col·lectiva. Per tal de poder-la dur a terme se’ls ofereixen diferents materials per treballar, sovint escollits pels propis alumnes. 

Durant el procés de treball es fan trobades amb un assessora del projecte en funció de les necessitats de l’escola dirigida tant a mestres com a alumnes. També hi ha alguna reunió d’intercanvi entre les escoles participants.

En l’exposició final els alumnes poden observar com s’ha treballat una mateixa paraula des de diferents punts de vista, depenent del grup i de l’edat. Ampliant així la visió inicial que es pot tenir del conceptes com el Refugi, el Tabú o el Caos i fent un intercanvi de metodologies de treball. 

  • Taller de Disseny a tots els cicles de primària:

Cada taller té 7 sessions. Els alumnes es barregen per cicles. Cada cicle treballa un tipus de disseny diferent.

Disseny d’interior: es realitza per grups cooperatius heterogenis. Es tracta de dissenyar una caseta on cada grup fa una de les habitacions.

Disseny tèxtil: és una tasca individual en la qual l’alumne es dissenya peces de roba i complements i s’estampa una samarreta. Té com a objectiu la realització d’una passarel·la de moda. Aquest taller es realitza en llengua anglesa.

Disseny d’objectes: tant pot ser una tasca individual com col·lectiva. Els alumnes dissenyen joguines.

Disseny gràfic: és una tasca individual. Els alumnes aprenen el procés de fer un disseny gràfic i acaben realitzant un pòster sobre alguna activitat que es faci a l’escola. Ex: la promoció d’un documental que van realitzar els mateixos alumnes (Assamblea 3.0).

Projecte d’Art de l’Escola Ferrer i Guàrdia. Planificació

A l’escola, d’acord amb el nostre Projecte d’Art, realitzem diversos tallers en cada un dels cicles. Us presentem un exemples:

  • Taller d’Autors a Educació Infantil:  

El projecte d’autors a Educació Infantil està centrat en la descoberta dels artistes Joan Miró i Jackson Pollock, sense oblidar-nos d’altres referents artístics. Es pretén que els alumnes trobin paral·lelismes i connexions entre artistes.

A més de reconèixer les característiques de les obres d’aquests artistes treballem per a que ells creïn les seves pròpies obres i vagin creant la seva pròpia identitat com artistes.

Iniciem els projectes a través d’un vídeo sobre la vida i la manera de treballar de l’artista amb l’objectiu d’animar-los a descobrir les diferents tècniques i estils d’aquest a partir de la pròpia experiència.

  • Art i Escola a cicle inicial i cicle mitjà: 

El projecte Art i escola és un programa que té com a fita promoure i donar valor a l’art a les escoles. Neix de l’ACVIC (entre d’Arts Contemporànies i el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona )i des de fa 3 anys es promou a la comarca del Vallès Oriental des de l’Associació Cultural i el Museu de Granollers. 

L’objectiu del projecte és aprofundir a partir d’una paraula o concepte i en com representar-lo plàstica o visualment a partir de les sensacions, emocions o reflexions individuals o de grup que se’n generin. 

Aquestes produccions acabaran sent mostrades al museu de Granollers muntant una exposició amb els treballs de totes les escoles participants. Donant així valor a la seva feina i mostrant-la portes enfora. El tema d’enguany ha estat el Refugi.

  • Taller de Disseny a tots els cicles de primària:

El projecte del Disseny és la disciplina artística que treballa l’escola aquest curs.

Dins del Disseny, tenim diferents apartats: el disseny d’interiors, el disseny tèxtil (que es realitza en llengua anglesa), el disseny d’objectes i el disseny gràfic.

Cada grup classe ha començat el projecte descobrint un  dissenyador/a.

En els tallers, hem tingut en compte el nostre entorn immediat com per exemple treballar la dissenyadora de Granollers (la nostra ciutat,) Laura Garcia entre d’altres.

QUI SOM?

 

Som l’Escola Ferrer i Guàrdia de Granollers i és el primer any que formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques.

L’escola és d’una línia i té com a tret identitari l’art com a eix vertebrador del nostre projecte educatiu.

El grup impulsor el formem deu persones del claustre entre les quals hi ha la comissió d’art, l’equip directiu i una representació de tutores dels diferents cursos.