Projecte “D’on venim” -IES CARLES VALLBONA- LA VEU DELS ALUMNES

Adjunto comentaris de l’alumnat sobre el nostre projecte:

Ismael Gusi:El Treball ha estat entretingut,m’han costat algunes preguntes d’eco.

Cristian Cid: Aquest treball ma semblat interessant perquè em vist com era de difícil viure en aquella època.
Jo li posaria un 7 per què m’ha agradat però es feia cansat tots els dies tant de temps conforme podeu llegir no són molt crítics amb el projecte,

Hugo Teixell: Cal estudiar per tenir una bona feina. La vida és molt cara i sense un bon sou, no anem enlloc.

Judith Toledano: A mi m’ha semblat molt interessant i positiu per poder conèixer de primera ma, tot el que les amigues de la meva àvia m’expliquen sempre. Valoro aquest treball positivament.

Bon estiu a tothom!

PROJECTE “D’ON VENIM” -IES CARLES VALLBONA- AVALUACIÓ

 

PROJECTE D’ON VENIM?

Us presentem la rúbrica amb la que tenim pensat avaluar la part escrita del treball del nostre projecte.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ CORRESPONENTS AL TREBALL:

HISTÒRIA DE LA FAMÍLIA

ELEMENTS A CONSIDERAR ESTÀ BÉ SI … Gens Poc Suficient Molt
INTRODUCCIÓ

0,5 punts

▪ Precisa l’objectiu del treball ………..

▪ Comenta el procés d’elaboració del treball ………………………………………..

COS DEL TREBALL

6 punts

▪ Desenvolupa de forma clara i ordenada l’evolució familiar ……………

▪ Esmenta aspectes diversos i significatius de la història familiar . . . .

▪ Inclou un arbre genealògic ben elaborat i complet………………………….

▪ Inclou un eix cronològic ampli  i ben elaborat (escala adient, visualment clar, amb títol, fets rellevants) ……..

▪ Inclou informació gràfica …………..

▪ Inclou documents familiars……….

 

CONCLUSIÓ

2 punts

▪ Fa una valoració dels diferents estils de vida en funció de les circumstàncies històriques……………

▪ Argumentació correcta ………………

ASPECTES LINGÜÍSTICS I FORMALS

1,5 punts

▪ Índex ben elaborat

El text està ben estructurat ………..

▪ El text és entenedor i està ben redactat …………………………………….

▪ La presentació és acurada …………

▪ S’ha tingut cura de l’ortografia ….

OBSERVACIONS  

 

 

 

● ACTIVITAT REALITZADA  PER L’ALUMNE/A __________________________________

 

● ACTIVITAT REVISADA I CORREGIDA PER ___________________________________

 

 

PROJECTE “D’ON VENIM”-IES CARLES VALLBONA- IMPLEMENTACIÓ

EL TREBALL MÉS CREATIU: L’AUDIOVISUAL EN GRUP

D’altra banda i tal com vàrem realitzar exitosament el darrer any, els grups hauran d’elaborar un treball audiovisual en grup. Els alumnes hauran de compartir les dades que han recollit de les seves famílies per extreure conclusions de com es vivia en aquella època. Per això, podran triar entre una d’aquestes opcions:

Video tipus ÀLBUM de fotos amb una veu narrativa en off que narra una història.
Vídeo REPORTATGE de la història del grup amb unes conclusions (migració, treball…) sobre els estils de vida a les diverses generacions.
DRAMATITZACIÓ costumista d’una escena quotidiana

Projecte “D’on venim”-IES CARLES VALLBONA- PLANIFICACIÓ

Ens hem proposat tornar a realitzar un treball sobre els orígens familiars i els canvis, a 4t d’ESO, des de les matèries de Ciències Socials, Cultura i valors ètics, Castellà, Català, Economia i Biologia.

L’estructura del projecte gira al voltant d’un fil conductor, els canvis històrics i socials al llarg del segle XX, aspectes curriculars de la matèria de Ciències Socials.

Igualment, les matèries de llengua catalana, llengua castellana, cultura i valors ètics, economia i biologia aportaran una dimensió lingüística, ètica, econòmica i científica sobre els aspectes a treballar.

La idea és, durant dues setmanes, treballar des de les cinc matèries implicades aspectes relacionats, d’una banda, amb l’evolució individual de les famílies dels alumnes, i d’altra banda, relacionar-los tant amb fets històrics concrets com comparar-los amb els de la resta del grup de treball, per establir unes conclusions.