Ja tens la teva samarreta? Posem fil a l’agulla

L’equip impulsor del centre va  considerar com més adequada la metodologia basada en el  treball col·laboratiu. Es van organitzar els alumnes en grups de 5  triats per ells mateixos dins del seu grup classe.

Per tal de vehicular les activitats es va crear una classroom on els alumnes podien trobar la guia del projecte, el material necessari i penjar les seves propostes de samarretes i altres productes de merchandising.

El procés va ser fer la recerca necessària per tal de començar el disseny i crear el seu pla de venta amb la idea de guanyar el concurs de samarretes del centre.

Un aspecte molt important a tenir en compte va ser que el projecte estigués relacionat amb el món real. Per aquest motiu l’alumnat va haver de contactar amb empresses per tal de calcular els pressupostos i amb l’AMPA per tal de posar en marxa la fabricació de la samarreta.

Projecte d’Art de l’Escola Ferrer i Guàrdia. Metodologia

 • Taller d’Autors a Educació Infantil:

Per al treball d’autors ens organitzem:

Jackson Pollock: El realitzen només els alumnes de P3 per respectar el seu procés evolutiu (no els barregem amb alumnes més grans), ja que entenem que les seves destreses manipulatives estan en un nivell molt inicial. Es fan 2h setmanals durant dos trimestres amb el grup sencer i dues mestres a l’aula. 

Les sessions s’inicien amb la presentació d’obres i tècniques, a continuació es fa una conversa on els alumnes manifesten la opinió, les emocions que els hi suggereix… a partir d’aquí se’ls ofereix  diferents materials per fer la pròpia interpretació de l’obra. Per exemple: s’observa com l’autor realitza el “dripping” i a continuació se’ls ofereix unes caixes amb bales on els nens trien els colors i el moviment que deixarà la bala per crear l’obra.

Joan Miró: El realitzen els alumnes de p4 i p5 distribuïts en tres grups barrejant els nens dels dos nivells. Cada grup fa un taller d’art diferent: disseny, ambientació i treball d’autors. El taller té una durada 1,30h. Cada grup fa dues sessions seguides de cada taller de manera que van passant rotativament per tots durant tot el curs.

Les sessions s’inicien amb la presentació d’una o vàries obres de l’artista i/o d’altres referents. A partir d’aquí es realitza una conversa en la que els nens/es van traient idees i conclusions que serviran per realitzar la seva pròpia creació, per exemple: es mostren diferents obres d’autoretrats i busquem les semblances i diferències per arribar a fer el seu propi.   

 • Taller d’Art i Escola a cicle inicial i cicle mitjà:

Aquests s’organitzen en grups reduïts d’aproximadament 16 o 17 alumnes per cicle. Es troben una tarda a la setmana ( 2 hores) durant un trimestre, unes set sessions, per treballar a partir del concepte proposat.

El mestre presenta el tema a partir d’una primera activitat: un conte, una imatge, un curt, … i a partir d’aquí els alumnes expliquen la seva experiència personal en relació al que han vist o han sentit. Aquest diàleg s’acaba convertint en una representació visual o plàstica que pot ser individual o col·lectiva. Per tal de poder-la dur a terme se’ls ofereixen diferents materials per treballar, sovint escollits pels propis alumnes. 

Durant el procés de treball es fan trobades amb un assessora del projecte en funció de les necessitats de l’escola dirigida tant a mestres com a alumnes. També hi ha alguna reunió d’intercanvi entre les escoles participants.

En l’exposició final els alumnes poden observar com s’ha treballat una mateixa paraula des de diferents punts de vista, depenent del grup i de l’edat. Ampliant així la visió inicial que es pot tenir del conceptes com el Refugi, el Tabú o el Caos i fent un intercanvi de metodologies de treball. 

 • Taller de Disseny a tots els cicles de primària:

Cada taller té 7 sessions. Els alumnes es barregen per cicles. Cada cicle treballa un tipus de disseny diferent.

Disseny d’interior: es realitza per grups cooperatius heterogenis. Es tracta de dissenyar una caseta on cada grup fa una de les habitacions.

Disseny tèxtil: és una tasca individual en la qual l’alumne es dissenya peces de roba i complements i s’estampa una samarreta. Té com a objectiu la realització d’una passarel·la de moda. Aquest taller es realitza en llengua anglesa.

Disseny d’objectes: tant pot ser una tasca individual com col·lectiva. Els alumnes dissenyen joguines.

Disseny gràfic: és una tasca individual. Els alumnes aprenen el procés de fer un disseny gràfic i acaben realitzant un pòster sobre alguna activitat que es faci a l’escola. Ex: la promoció d’un documental que van realitzar els mateixos alumnes (Assamblea 3.0).

Apliquem els coneixements adquirits a la Xarxa de CCBB

Teníem molt clar que la formació rebuda pels coordinadors i el consegüent traspàs a la resta de l’equip impulsor s’havia de veure reflectit en el disseny de les diferents tasques o activitats.

Vam pensar una activitat inicial per a despertar les idees prèvies i buscar una motivació inicial prou forta per tal d’implicar i motivar l’alumnat des de l’inici. Vam considerar prou important explicar quin seria el resultat final del projecte (representació d’escenes quotidianes de la vida romana) que s’havia de fer palès en una sortida final a les runes d’Empúries que ja alguns d’ells ja coneixien. Vam compartir amb els alumnes quines activitats faríem, què aprendríem i com s’avaluaria. És prou evident que la perspectiva d’acabar la feina amb una sortida, va engrescar-los d’allò més!

Vam dissenyar tasques de resolució individual i en grups, la majoria d’elles. Vam dur a la pràctica el treball cooperatiu i els grups els van formar ells mateixos tot i que prèviament havíem assignat a l’alumnat un número tenint en compte diferents criteris: nivell acadèmic, interessos, punts forts, caràcter… per tant ben bé tampoc van triar ells… Els grups eren de 4 membres i cadascun dels membres havia de tenir un número diferent, per tant cada grup era format per un 1, un 2, un 3 i un 4.

Un dels aspectes que vam considerar clau era el fet que si bé els continguts són importants no ho és menys el fet que els alumnes siguin conscients de com estan aprenent, el fet de fer-los coneixedors del seu procés d’aprenentatge i l’autoregulació del grup cooperatiu. Vam decidir utilitzar l’eina de la carpeta d’autoaprenentatge en què hi apareixen aspectes com l’assignació de rols, normes reguladores del grup que ells mateixos s’autoimposen, distribució de càrrecs (secretari, etc.) i funcions que s’han treballat al llarg del curs, objectius del grup, compromisos, diari de sessions, valoracions, revisions del funcionament del grup, autoavaluacions dels membres, rúbriques per a la confecció de la carpeta, etc.

Us el compartim. Feu-hi una ullada i esperem que ens digueu que us sembla!  QUADERN D’APRENENTATGE ROMA

Com ho fem!

Aquest projecte està plantejat per dur-se a terme en grups reduïts o en parelles, depenent de l’activitat proposada. Hi ha moments, en què també es treballa de manera individual.

Per tal de potenciar la competència digital, tot el material de consulta així com les tasques a realitzar, es comparteixen amb els alumnes a través del Classroom, ja que cada alumne de la Comunitat de Grans té un correu electrònic amb domini @escolalledoner.com.

La participació de les famílies en aquest projecte, és molt notòria, donat que juntament amb els seus fills, poden aportar allò que coneixen sobre la comarca que han escollit. En funció de la motivació de les famílies, se’ls convida a fer l’itinerari, per tal d’aconseguir informació més precisa i vivencial.

Es preveu que l’avaluació sigui formadora i formativa. En les activitats d’avaluació, els alumnes es co-avaluen i poden millorar les activitats a través de la rúbrica.

Bellera Projecta 2019. Metodologia

  Aquest projecte es treballa metodològicament a partir del treball col·laboratiu amb grups de quatre on els alumnes trien la parella amb la qual volen treballar i posteriorment el professorat els ajunta amb un altra parella equilibrant el grup heterogeni.

Pel que fa al treball d’aula l’alumnat segueix la planificació proposada per ells mateixos al seu diari i planificació de treball, tenint en compte el dies de treball a l’aula marcat pel professorat.

A més, les competències proposades per a aquest projecte es treballaran a partir de contextualitzacions reals que es durant a terme a partir de diferents sortides o tallers on l’Edat Mitjana serà la protagonista.

Els alumnes han treballat l’art romànic i gòtic, passejant per l’entorn proper. El centre de la ciutat de  Granollers ha estat un dels escenaris específics per captar els vestigis de l’art gòtic que encara es
poden descobrir passejant per la ciutat amb els ulls d’investigadors. I uns quilòmetres més al nord-est de la ciutat de Granollers, tot fent una caminada plàcida, arribem a l’ermita de Sant Fèlix de Canovelles on descobrim alguns dels elements bàsics de l’art romànic al nostre voltant.

Una altra de les sortides que s’han realitzat per entendre l’Edat Mitjana ha estat la visita de la ciutat de Girona. Aquesta ciutat emmurallada ens ha mostrat en cadascun dels seus racons la cruïlla de convivència de les cultures en època medieval jueva, àrab i cristina. També els alumnes han estat partíceps de la gimcana que se’ls havia preparat des de la matèria de llengua catalana a partir de la lectura L’esclau del mercadal.

Finalment, els alumnes han realitzat un taller de socarrats, decoració sobre ceràmica inspirada en les peces tradicionals manufacturades del segle XV.

«Ens cuidem». Metodologia (Escola Mogent)

Educació Infantil

“Ens cuidem” és un projecte globalitzat que englobar continguts de totes les àrees:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres: Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en projectes compartits, autoregulació progressiva d’hàbits d’autonomia i rutines referits a alimentació, incorporació progressiva d’hàbits beneficiosos per a la salut com a benestar personal i interpersonal
 • Descoberta de l’entorn: ús de diferents recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions com la càmera fotogràfica o els gràfics de barres, establiment de relacions de respecte per l’entorn proper, respecte pels elements de l’entorn natural i social i participació en actuacions per a la conservació del medi.
 • Comunicació i llenguatge: mesurament d’elements manipulables per comparar dades, tot utilitzant unitats no convencionals, verbalització dels processos i dels resultats, evocant l’experiència realitzada i valorant les aportacions dels altres, representació gràfica del procés seguit en l’experimentació i de la interpretació dels resultats.

Recursos

Garrafes de plàstic amb cartells de les diferents categories, taps de plàstic, cintes de colors.

Agrupament de l’alumnat

La recollida de dades es va fer en gran grup durant l’esmorzar.

La construcció del gràfic de barres es va realitzar en gran grup o grups petits (en funció de la classe).

La conversa d’anàlisi de dades es va porta a terme a cada aula amb el grup sencer.

 

Educació Primària

El projecte «Ens cuidem» és un projecte globalitzat on s’interrelacionen diferents àmbits:

 • Àmbit lingüístic: treball d’exposició i redacció de les conclusions i solucions, com també la elaboració d’entrevistes.
 • Àmbit matemàtic: elaboració d’un gràfic i interpretació de dades. Càlcul de la mitjana.
 • Medi natural, social i cultural: coneixement sobre elements importants sobre la necessitat d’estalvi d’aigua.
 • Àmbit digital: realització de fotos i gravació d’entrevistes mitjançant la ràdio.
 • Educació en valors: consciència sobre el medi ambient i responsabilitat sobre les nostres actuacions.
 • Aprendre a aprendre: elaboració d’un producte final per explicar el què han après.
 • Autonomia i iniciativa personal: saber transmetre informació. Actuar d’acord el seu rol i a l’activitat plantejada.

Recursos:

 • Espaials: aules ordinàries, passadís, zona de ràdio i diversos espais del poble.
 • Humans: treball a l’aula amb els tutors, exposicions al poble amb els tutors i alguns especialistes.
 • Materials: cartolines, gerres, ampolles, embuts, tisores, retoladors, llibres i documentació per extreure conclusions.
 • Digitals: ús d’ordinadors (Piktochart, Drive, Correu electrònic), càmeres de fotos i vídeo

Agrupament de l’alumnat

Els alumnes s’han agrupat pel treball cooperatiu segons les característiques de cada una de les activitats, en gran grup, equips base (de 4) i parelles.