Ja tens la teva samarreta? Fem una valoració.

Per tal de fer l’avaluació del projecte hem tingut en conte especialment tres ítems, atenent a les seves caracteístiques distintives.

Competencia digital:

-Lliurament de feines a la classroom.

-La ortografia emprada és correcta?

-Han penjat els materials al format que es demanava?

-Han utilitzat programes de disseny adients?

Criteris d’autoevaluació:

-He treballat donant el màxim de les seves caacitats? (grau d’implicació).

-He estat capaç d’acceptar les idees de la resta i compartir les meves? (cooperació)

-El producte final em sembla adequat a allò que es demanava?

-Què he après?

Coevaluació:

Formulari google per tal d’evaluar els altres integrants del grup i per fer una valoració del projecte.

 

 

 

Ja tens la teva samarreta? Entrem en el procès de màrqueting. El producte final.

L’alumnat de 3r va muntar una fira de mostres en el gimnàs per tal de promocionar la seva samarreta.

La resta de nivells de l’ESO va assistir a la feria i mitjançant un formulari de google va votar la samarreta que més els hi havia agradat.

Per a finalitzar el procés el grup d’alumnes guanyador es reunirà amb l’AMPA per a posar en marxa el procés de fabricació de la samarreta.

Ja tens la teva samarreta? Entrem en producció. Procès d’implementació

El procès d’implementació va passar per diferents fases.La primera va consistir en una recerca sobre el procès de creació i disseny.Un cop creats els models van passar a la segona fase a la qual havien de fer una recerca sobre el procès de fabricació tenint en conte diferents aspectes: estètic, pressupost, sostenibilitat, etc.

Un cop creat el producte vam passar a l’última fase en la que es van presentar a votació tots els models per tal de triar el més representatiu.

 

 

Ja tens la teva samarreta? Posem fil a l’agulla

L’equip impulsor del centre va  considerar com més adequada la metodologia basada en el  treball col·laboratiu. Es van organitzar els alumnes en grups de 5  triats per ells mateixos dins del seu grup classe.

Per tal de vehicular les activitats es va crear una classroom on els alumnes podien trobar la guia del projecte, el material necessari i penjar les seves propostes de samarretes i altres productes de merchandising.

El procés va ser fer la recerca necessària per tal de començar el disseny i crear el seu pla de venta amb la idea de guanyar el concurs de samarretes del centre.

Un aspecte molt important a tenir en compte va ser que el projecte estigués relacionat amb el món real. Per aquest motiu l’alumnat va haver de contactar amb empresses per tal de calcular els pressupostos i amb l’AMPA per tal de posar en marxa la fabricació de la samarreta.

Projecte “JA TENS SAMARRETA?”-INSTITUT ALBA DEL VALLÈS- PLANIFICACIÓ

A l’institut Alba del Vallès hem decidit fer un projecte, per franges, que tingués com a objectiu motivar els alumnes a crear, dissenyar, pressupostar i produïr amb l’ajuda de l’AMPA, una samarreta que representés l’imatge del nostre centre. El nivell on vam decidir que es faria el projecte és a 3r d’ESO. La seva coordinadora, la Cristina Curto, que també és la formadora del curs de Competències Bàsiques, va ser la principal catalitzadora de la feina a portar a terme.

L’idea va ser fer servir la franja de 10:10 a 12:30 durant tres dies per tal de que en grups de 5 alumnes dins de cada grup-classe portessin a terme el seu projecte. Així el tercer dia cada grup faria una exposició al gimnàs del seu disseny de samarreta i  la resta del alumnes del centre poguessin votar el projecte guanyador. El plus d’aquest projecte és que tot l’institut estaria implicat, no només el nivell de 3r en questió.