PRODUCTE FINAL:

El producte final és realitzar una Fira de Tardor el dia de la Castanyada. En aquesta Fira es poden comprar productes elaborats amb ingredients típics d’aquesta època.

Els elements que composen el producte final de la Fira de Tardor van ser:

  • Vídeos: cada grup va elaborar un vídeo per anunciar el producte que vendria a la parada. La durada era de 30’’. L’últim dia, previ a la Fira, ens vam trobar tots al gimnàs i vam visionar tot els vídeos.
  • Parades: cada grup va dissenyar i muntar la seva parada, utilitzant taules, fustes, roba i material plàstic: pintura, papers…
  • Es van decorar unes bosses de paper on portar els productes comprats.
  • Productes parada: s’elabora un producte per vendre, pot ser per menjar o una manualitat.
  • Moneda: hem creat un moneda per comprar durant la Fira: els Llapins.


L’AVALUACIÓ

Per avaluar el projecte FIRA DE LA TARDOR vam voler fer-ho de dues vessants: la dels alumnes i la dels mestres.

A l’hora d’avaluar els alumnes davant del projecte vam utilitzar dues eines d’avaluació fonamentals:

D’una banda vam utilitzar l’observació directa tant a nivell de grup com a nivell individual mentre es duien a terme les activitats.

D’altra banda vam utilitzar rúbriques d’avaluació. Malgrat el projecte fos comú, vam adoptar les rúbriques a cada cicle depenent dels objectius proposats inicialment. Així doncs, atenent les diferències d’avaluació a cada cicle, tots vam voler emprar l’autoavaluació dels infants, l’autoavaluació de grup i l’avaluació dels docents.

Pel que fa als docents, vam reunir-nos per, entre tots, valorar la nostra tasca, el nostre rol, el disseny de les activitats i la temporalització del projecte.

La valoració global d’aquest va ser molt positiva, ja que creiem que alumnes i docents vam assolir els objectius proposats inicialment alhora que vam gaudir molt duent-lo a terme.