Categoria: Transformació educativa

Proposta resilient d’organització d’aula a l’ESO

30 alumnes d’ESO en una aula de 8 x 8 metres amb les cadires i taules típiques de color marró o verd, on hi poden estar tancats sense sortir al passadís durant…

Aprenent a educar, Convivència i mediació, Institut, Transformació educativa

Els nous currículums d’Educació Bàsica i Batxillerat, una aposta per a la transformació educativa

LLEI D’EDUCACIÓ La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació té per objecte regular el sistema educatiu de Catalunya, que es regeix pels principis específics de formació integral…

Àmbit Cientificotecnològic, Aprenent a educar, Aprenentatge i Servei, Avaluació, Competències Bàsiques, Competències bàsiques, Currículum, Èxit escolar, Formació, Innovació, Institut, Pràctica reflexiva, Transformació educativa, Treball per projectes

7 · 7 · 4 · 6 · 17 > Horitzó Qualitat Educativa

L’educació és un conjunt de processos d’ensenyament – aprenentatge en el que intervenen molts factors, comportant-se com un sistema complexe i, per tant, difícil de definir i més…

Aprenent a educar, Transformació educativa

Les 7 Dimensions de la Transformació Educativa

El 2020, a la Subdirecció General d’Innovació i Formació, els tècnics docents dels Serveis de Formació i d’Innovació, Xarxes i Serveis Educatius vàrem tenir l’oportunitat de desenvolupar el…

Aprenent a educar, Transformació educativa

La transformación es tarea de todos

Los cambios que se producen en el ámbito educativo acostumbran a ser de tipo reactivo, es decir, que surgen de necesidades previamente detectadas a las que hay que dar…

Aprenent a educar, Èxit escolar, Innovació, Institut, Lideratge, Pràctica reflexiva, Transformació educativa

El laboratorio de Biología y Geología en un centro de secundaria

En un nuevo paradigma de la educación, el alumno se convierte en protagonista y agente activo de su propio aprendizaje. Al mismo tiempo, adquiere relevancia la transformación del espacio educativo, tanto…

Aprenent a educar, Èxit escolar, Formació, Innovació, Institut, Pràctica reflexiva, Transformació educativa