Atmosfera, hidrosfera, geosfera i biosfera, teoria de sistemes i cicles biogeoquímics, representació cartogràfica i sistemes d’informació, biomes i canvi climàtic, riscos, recursos i impacte, gestió ambiental i patrimoni, geologia de la Península Ibèrica.

La matèria de Geologia i Ciències Ambientals II és una matèria de modalitat del Batxillerat de Ciències i Tecnologia. Té una durada lectiva de 140 hores al llarg de les 35 setmanes del curs (4 hores setmanals).

A continuació disposes d’uns recursos que et poden ser útils per al desenvolupament de les situacions d’aprenentatge que plantegem a classe. Aquests recursos estan ordenats per temes de la manera següent:

a) Continguts, organitzats en 14 temes. Aquests continguts es poden complementar amb cerques per internet o amb llibres de text. També disposes a la web dels continguts d’altres cursos per si trobes que et poden ser d’utilitat. Aquests continguts seran necessaris per treballar les competències associades a cada situació d’aprenentatge, i és molt probable que no els necessitis de manera seqüencial. Per a més comoditat, te’ls pots baixar i així tenir-los a mà en tot moment. Al Fotobloc trobaràs articles curiosos que et poden inspirar per aprendre més!

b) Tests, un per a cadascun dels 14 temes, et permeten avaluar el teu grau de coneixement dels continguts. Pots fer cada test tantes vegades com vulguis, i cada vegada rebràs un correu electrònic amb els encerts i els errors. Intenta esbrinar en què t’has equivocat per tal d’aprendre dels teus propis errors. També és molt interessant que en iniciar una nova situació d’aprenentatge realitzis el test dels continguts que hauràs de treballar i que tornis a fer el test una vegada hagis finalitzat l’activitat o el projecte. Segur que has après moltes coses mentre has desenvolupat el projecte!

c) Activitats d’aula, propostes d’aprenentatge de geologia i de ciències ambientals. Al Bibliobloc les trobaràs totes. Utilitza l’índex de la web per trobar les que et puguin interessar, ordenades per cursos, per blocs i per temes. En aquesta pàgina, accedint a la icona corresponent, trobaràs la proposta associada a cada tema. En qualsevol cas, podem dissenyar-ne de noves a partir de situacions d’aprenentatge que ens puguin interessar a totes. L’important és aprendre i desenvolupar les competències!

d) Pràctiques de laboratori, protocols inspiradors per a la realització d’experiències al laboratori de geologia i ciències ambientals. Al Labobloc les trobaràs totes. Utilitza l’índex de la web per trobar les que et puguin interessar, ordenades per cursos, per blocs i per temes. En aquesta pàgina, accedint a la icona corresponent, trobaràs la proposta associada a cada tema. En qualsevol cas, podem dissenyar entre totes noves pràctiques a partir de les situacions d’aprenentatge que estiguem desenvolupant i incorporar-les al Labobloc per a generacions futures i perquè altres centres educatius se’n puguin beneficiar!

Tests Activitats  Pràctiques

 

Per començar, potser necessitaràs desenvolupar unes pràctiques de laboratori que et proporcionaran eines de treball ben valuoses. Potser també aquest curs farem una activitat fora del centre:

Treball inicial de laboratori
 Treball de camp i altres activitats fora del centre

 

BLOC DE SISTEMES

1. Atmosfera

1.1. Energia solar, balanç energètic i efecte hivernacle

1.2. Estructura i composició de l’atmosfera

1.3. Meteorologia

1.4. Dinàmica atmosfèrica

 

2. Hidrosfera

2.1. El cicle de l’aigua i compartiments

2.2. Dinàmica oceànica

2.3. Les aigües superficials. Escolament i permanència

2.4. Les aigües subterrànies. Percolament, surgència i permanència. Els aqüífers

 

3. Geoquímica i geofísica

3.1. Composició química de la litosfera

3.2. Principals sistemes geoquímics de la Terra

3.2. Geofísica de la litosfera

 

4. Biosfera

4.1. Entropia i vida

4.2. Sistemes aerobis i anaerobis

4.3. Nivells tròfics

4.4. Relacions intra i interespecífiques i ecosistema

4.5. Nínxol ecològic i factors ecològics

 

5. Teoria de sistemes i cicles biogeoquímics

5.1. Teoria de sistemes

5.2. Fluxos d’energia

5.3. Fluxos de matèria

5.4. Cicles biogeoquímics

 

BLOC DE PATRIMONI NATURAL

6. Representació cartogràfica i sistemes d’informació ambiental

6.1. Sistemes de representació cartogràfica i localització

6.2. Cartografia geològica i talls geològics

6.3. Columnes estratigràfiques

6.4. Transectes

6.5. Mostreig estadístic

 

7. Biomes

7.1. Els grans accidents geogràfics

7.2. Factors climàtics

7.3. Biomes de climes càlids

7.4. Biomes de climes temperats

7.5. Biomes de climes freds i polars

 

8. Patrimoni geològic, paleontològic i mediambiental de Catalunya

8.1. Geoparcs i punts d’interès geològic

8.2. Principals jaciments paleontològics

8.3. Parcs naturals i principals localitats d’interès ecològic i paisatgístic

 

9. Geologia de la Península Ibèrica

9.1. Regions geològiques de la Península Ibèrica

9.2. Massís Ibèric

9.3. Serralada Pirinenca

9.4. Serralada Ibèrica i Catalànids

9.5. Serralada Bètica i Illes Balears

9.6. Conques Cenozoiques

 

BLOC DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

10. Riscos naturals i mesures de prevenció

10.1. Tipus i condicionants

10.2. Riscos d’origen meteorològic i climàtic

10.3. Riscos d’origen geofísic

10.4. Riscos d’origen biològic i antròpic

10.5. Riscos d’origen còsmic

 

11. Recursos naturals i explotació sostenible

11.1. Tipus i taxa de regeneració

11.2. Recursos no renovables

11.3. Recursos renovables

11.4. Recursos il·limitats

 

12. Alteració del medi, impactes, residus i contaminació

12.1. Contaminació de l’aire, de l’aigua i del substrat

12.2. Alteració del paisatge i fragmentació dels ecosistemes

12.3. Alteració dels cicles biogeoquímics naturals

12.4. Desertització

12.5. Eutrofització

 

13. Gestió ambiental, restitució i protecció

13.1. Tractament i reducció de residus

13.2. Empremta ecològica, biocapacitat i deute ecològic

13.3. Restitució del paisatge i dels ecosistemes

13.4. Models de desenvolupament sostenible

 

14. Canvi climàtic

14.1. Glaciacions i altres causes naturals

14.2. Causes antròpiques

14.3. Conseqüències de l’escalfament global