Origen i formació de la Terra, matèria i minerals, cicle geològic, tectònica, deformació estructural, metamorfisme, processos ignis, processos de meteorització, d’erosió i de transport, ambients geomorfològics, processos sedimentaris, diagènesi i roques sedimentàries, processos de fossilització, temps geològic i geologia de Catalunya.

La matèria de Geologia i Ciències Ambientals I és una matèria de modalitat del Batxillerat de Ciències i Tecnologia. Té una durada lectiva de 105 hores al llarg de les 35 setmanes del curs (3 hores setmanals).

A continuació disposes d’uns recursos que et poden ser útils per al desenvolupament de les situacions d’aprenentatge que plantegem a classe. Aquests recursos estan ordenats per temes de la manera següent:

a) Continguts, organitzats en 14 temes. Aquests continguts es poden complementar amb cerques per internet o amb llibres de text. També disposes a la web dels continguts d’altres cursos per si trobes que et poden ser d’utilitat. Aquests continguts seran necessaris per treballar les competències associades a cada situació d’aprenentatge, i és molt probable que no els necessitis de manera seqüencial. Per a més comoditat, te’ls pots baixar i així tenir-los a mà en tot moment. Al Fotobloc trobaràs articles curiosos que et poden inspirar per aprendre més!

b) Tests, un per a cadascun dels 14 temes, et permeten avaluar el teu grau de coneixement dels continguts. Pots fer cada test tantes vegades com vulguis, i cada vegada rebràs un correu electrònic amb els encerts i els errors. Intenta esbrinar en què t’has equivocat per tal d’aprendre dels teus propis errors. També és molt interessant que en iniciar una nova situació d’aprenentatge realitzis el test dels continguts que hauràs de treballar i que tornis a fer el test una vegada hagis finalitzat l’activitat o el projecte. Segur que has après moltes coses mentre has desenvolupat el projecte!

c) Activitats d’aula, propostes d’aprenentatge de geologia i de ciències ambientals. Al Bibliobloc les trobaràs totes. Utilitza l’índex de la web per trobar les que et puguin interessar, ordenades per cursos, per blocs i per temes. En aquesta pàgina, accedint a la icona corresponent, trobaràs la proposta associada a cada tema. En qualsevol cas, podem dissenyar-ne de noves a partir de situacions d’aprenentatge que ens puguin interessar a totes. L’important és aprendre i desenvolupar les competències!

d) Pràctiques de laboratori, protocols inspiradors per a la realització d’experiències al laboratori de geologia i ciències ambientals. Al Labobloc les trobaràs totes. Utilitza l’índex de la web per trobar les que et puguin interessar, ordenades per cursos, per blocs i per temes. En aquesta pàgina, accedint a la icona corresponent, trobaràs la proposta associada a cada tema. En qualsevol cas, podem dissenyar entre totes noves pràctiques a partir de les situacions d’aprenentatge que estiguem desenvolupant i incorporar-les al Labobloc per a generacions futures i perquè altres centres educatius se’n puguin beneficiar!

Tests Activitats  Pràctiques

 

Per començar, potser necessitaràs desenvolupar unes pràctiques de laboratori que et proporcionaran eines de treball ben valuoses. Potser també aquest curs farem una activitat fora del centre:

Treball inicial de laboratori
 Treball de camp i altres activitats fora del centre

 

BLOC DE GEOSFERA

1. Origen i formació de la Terra

1.1. Origen i evolució de l’univers

1.2. Galàxies, nebuloses, estrelles i sistemes planetaris

1.3. El Sistema Solar

1.4. Evolució del protoplaneta Terra i estructura actual

1.5. Moviments relatius Sol – Terra – Lluna

 

2. Matèria i minerals

2.1. Química mineral i estructura cristal·lina

2.2. Propietats físiques dels minerals

2.3. Grups minerals i minerals petrogenètics

2.4. Mineralogènesi i jaciments minerals

 

3. Geosfera i cicle geològic

3.1. Estructura composicional i dinàmica de la geosfera

3.2. Mètodes d’estudi de la geosfera

3.3. Processos geològics externs i interns, i cicle geològic

 

BLOC DE PROCESSOS GEOLÒGICS

4. Tectònica

4.1. Dinàmica mantèl·lica

4.2. Marges continentals actius i passius

4.3. Distensió

4.4. Compressió

4.5. Transformació

 

5. Deformació estructural

5.1. Esforços

5.2. Deformació dúctil

5.3. Deformació fràgil i sismicitat

 

6. Metamorfisme

6.1. Factors condicionants

6.2. Tipus de metamorfisme

6.3. Petrologia metamòrfica

 

7. Processos ignis

7.1. Anatèxia

7.2. Diferenciació magmàtica

7.3. Cristal·lització i consolidació

7.4. Vulcanisme

7.5. Petrologia ígnia

 

8. Meteorització, erosió i transport

8.1. Processos de meteorització

8.2. Pedogènesi, perfils i classificació dels sòls

8.3. Estructures de meteorització

8.4. Processos d’erosió i transport

 

9. Ambients geomorfològics

9.1. Geomorfologia gravitacional

9.2. Geomorfologia eòlica

9.3. Geomorfologia fluviotorrencial

9.4. Geomorfologia glaciar

9.5. Geomorfologia litoral

9.6. Geomorfologia càrstica

 

10. Processos sedimentaris

10.1. Processos de sedimentació

10.2. Estructures sedimentàries

10.3. Ambients de sedimentació continental

10.4. Ambients de sedimentació de transició

10.5. Ambients de sedimentació marina

 

11. Diagènesi i roques sedimentàries

11.1. Processos diagenètics

11.2. Roques siliciclàstiques

11.3. Roques carbonàtiques

11.4. Altres roques sedimentàries

 

BLOC D’HISTÒRIA GEOLÒGICA

12. Processos de fossilització

12.1. Mort i biostratinomia

12.2. Soterrament i fossildiagènesi

12.3. Extincions en massa

 

13. Temps geològic

13.1. Principis fonamentals de la geologia

13.2. Mètodes de datació de les roques i dels esdeveniments geològics

13.3. Deriva continental i orogènies

13.4. Escales cronostratigràfica i biostratigràfica

 

14. Geologia de Catalunya

14.1. Les grans unitats fisiogràfiques i estructurals de Catalunya

14.2. La sedimentació pre-hercinicana i la serralada de plegament Herciniana

14.3. La sedimentació mesozoica i la serralada de plegament Alpina: els Pirineus

14.4. La sedimentació terciària i l’aulacogen dels Catalànids