Processos geològics interns. Tectònica, deformació estructural, metamorfisme, anatèxia, diferenciació magmàtica, consolidació i cristal·lització. El temps en geologia i cartografia geològica.

Genètica, evolució i ecologia.

La matèria de Biologia i Geologia a 4t d’ESO és optativa, i té una durada lectiva de 70 hores al llarg de les 35 setmanes del curs (2 hores setmanals, una d’elles amb desdoblament del grup).

A continuació disposes d’uns recursos que et poden ser útils per al desenvolupament de les situacions d’aprenentatge que plantegem a classe. Aquests recursos estan ordenats per temes de la manera següent:

a) Continguts, organitzats en 14 temes de biologia i geologia. Aquests continguts es poden complementar amb cerques per internet o amb llibres de text. També disposes a la web dels continguts d’altres cursos per si trobes que et poden ser d’utilitat. Aquests continguts seran necessaris per treballar les competències associades a cada situació d’aprenentatge, i és molt probable que no els necessitis de manera seqüencial. Per a més comoditat, te’ls pots baixar i així tenir-los a mà en tot moment. Al Fotobloc trobaràs articles curiosos que et poden inspirar per aprendre més!

b) Tests, un per a cadascun dels 14 temes de biologia i geologia, et permeten avaluar el teu grau de coneixement dels continguts. Pots fer cada test tantes vegades com vulguis, i cada vegada rebràs un correu electrònic amb els encerts i els errors. Intenta esbrinar en què t’has equivocat per tal d’aprendre dels teus propis errors. També és molt interessant que en iniciar una nova situació d’aprenentatge realitzis el test dels continguts que hauràs de treballar i que tornis a fer el test una vegada hagis finalitzat l’activitat o el projecte. Segur que has après moltes coses mentre has desenvolupat el projecte!

c) Activitats d’aula, propostes d’aprenentatge de biologia i geologia. Al Bibliobloc les trobaràs totes. Utilitza l’índex de la web per trobar les que et puguin interessar, ordenades per cursos, per blocs i per temes. En aquesta pàgina, accedint a la icona corresponent, trobaràs la proposta associada a cada tema. En qualsevol cas, podem dissenyar-ne de noves a partir de situacions d’aprenentatge que ens puguin interessar a totes. L’important és aprendre i desenvolupar les competències!

d) Pràctiques de laboratori, protocols inspiradors per a la realització d’experiències al laboratori de biologia i geologia. Al Labobloc les trobaràs totes. Utilitza l’índex de la web per trobar les que et puguin interessar, ordenades per cursos, per blocs i per temes. En aquesta pàgina, accedint a la icona corresponent, trobaràs la proposta associada a cada tema. En qualsevol cas, podem dissenyar entre totes noves pràctiques a partir de les situacions d’aprenentatge que estiguem desenvolupant i incorporar-les al Labobloc per a generacions futures i perquè altres centres educatius se’n puguin beneficiar!

Tests Activitats  Pràctiques

 

Per començar, potser necessitaràs desenvolupar unes pràctiques de laboratori que et proporcionaran eines de treball ben valuoses. Potser també aquest curs farem una activitat fora del centre:

Treball inicial de laboratori
 Treball de camp i altres activitats fora del centre

 

BLOC DE GEOLOGIA

1. Tectònica

1.1. Dinàmica mantèl·lica

1.2. Marges continentals actius i passius

1.3. Distensió

1.4. Compressió

1.5. Transformació

 

2. Deformació estructural

2.1. Esforços

2.2. Deformació dúctil

2.3. Deformació fràgil i sismicitat

 

3. Metamorfisme

3.1. Factors condicionants

3.2. Tipus de metamorfisme

3.3. Petrologia metamòrfica

 

4. Processos ignis

4.1. Anatèxia

4.2. Diferenciació magmàtica

4.3. Cristal·lització i consolidació

4.4. Vulcanisme

4.5. Petrologia ígnia

 

5. Temps geològic

5.1. Principis fonamentals de la geologia

5.2. Mètodes de datació de les roques i dels esdeveniments geològics

5.3. Deriva continental i orogènies

5.4. Processos de fossilització

5.5. Extincions en massa

5.6. Escales cronostratigràfica i biostratigràfica

5.7. Geologia de Catalunya

 

BLOC DE BIOLOGIA

6. Teoria cel·lular

6.1. La cèl·lula

6.2. DNA

6.3. Síntesi de proteïnes

6.4. Divisió cel·lular

 

7. Teoria cromosòmica

7.1. Cromosomes

7.2. Relacions al·lèliques

 

8. Herència

8.1. Lleis de Mendel

8.2. Herència de gens en cromosomes autosòmics

8.3. Herència del sexe i herència lligada al sexe

8.4. Malalties genètiques i hereditàries

8.5. Genoma humà, biotecnologia i enginyeria genètica

 

9. Origen de la vida

9.1. Creences i la generació espontània

9.2. L’experiment de Miller

9.3. Generació cel·lular i de la vida

9.4. Teoria endosimbiòtica

9.5. Propostes històriques per a entendre la diversitat biològica i paleontològica

 

10. Teoria evolutiva

10.1. La teoria evolutiva i les seves evidències

10.2. Mutacions

10.3. Recombinació genètica

10.4. Variabilitat i selecció natural

10.5. Concepte d’espècie

10.6. Especiació i radiació adaptativa

 

11. Evolució humana

11.1. Classificació dels humans

11.2. Evolució dels primats i dels primers antropoides

11.3. L’emergència dels hominoïdeus

11.4. Australopithecus

11.5. Homo

 

12. Nínxol ecològic

12.1. Factors abiòtics

12.2. Factors biòtics

12.3. Nínxol ecològic

12.4. Poblacions

12.5. Comunitats

12.6. Ecosistemes

 

13. Interaccions i successions

13.1. Interaccions intraespecífiques

13.2. Interaccions interespecífiques

13.3. Colonització del medi

13.4. Successió ecològica

13.5. Clímax i pertorbació

 

14. Ecosistemes

14.1. Fluxos de matèria

14.2. Fluxos d’energia

14.3. Cicles biogeoquímics

14.4. Contaminació i impacte antròpic

14.5. Gestió ambiental