El planeta Terra al Sistema Solar i a l’Univers, l’estructura de la Terra, la seva composició i dinàmica. Processos geològics externs i interns.
Les funcions vitals dels éssers vius. Virus, bacteris, protoctists, fongs, plantes i animals.

BLOC DE GEOLOGIA

Unitat 1: L’Univers i el Sistema Solar

1.1. Origen i evolució de l’Univers

1.2. Galàxies, nebuloses, estrelles i sistemesplanetaris

1.3. El Sistema Solar

1.4. Moviments relatius Sol – Terra – Lluna

 1.5. Origen i estructura de la Terra

 

Unitat 2: L’Atmosfera

2.1. Composició i estructura tèrmica

2.2. Propietats físiques i efecte hivernacle

2.3. Temps atmosfèric

2.4. Climes

 

Unitat 3: La Hidrosfera

3.1. L’aigua i els seus compartiments

3.2. El cicle de l’aigua

3.3. Estructura i dinàmica oceàniques

 

Unitat 4: La Geosfera

4.1. Composició i estructura composicional de la geosfera

4.2. Els minerals

4.3. Dinàmica del mantell i estructura dinàmica

4.4.Tectònica de plaques i marges actius

 

Unitat 5: Processos geològics

5.1. El cicle geològic

5.2. Processos geològics externs

5.3. Deformació estructural i metamorfisme

5.4. Anatèxia i vulcanisme

 

BLOC DE BIOLOGIA

Unitat 6: Els éssers vius

6.1. La cèl·lula i les funcions dels éssers vius

6.2. Nutrició autòtrofa i heteròtrofa. Nivells tròfics i xarxa tròfica

6.3. Reproducció sexual i asexual

6.4. Relacions intraespecífiques i interespecífiques. Ecosistemes

6.5. Els 5 regnes. Taxonomia i claus dicotòmiques

 

Unitat 7: Regne Monera: bacteris

7.1. Virus (no són éssers vius!)

7.2. Bacteris i cianobacteris

 

Unitat 8: Regne Protoctista: protozous i algues

8.1. Protozous

8.2. Algues

 

Unitat 9: Regne Fungii: fongs i líquens

9.1. Fongs

9.2. Líquens

 

Unitat 10: Regne Planta (1): molses i falgueres

10.1. Característiques generals de les plantes sense flor

10.2. Briòfits (molses)

10.3. Pteridòfits (falgueres)

 

Unitat 11: Regne Planta (2): gimnospermes i angiospermes

11.1. Característiques generals de les plantes amb flor

11.2. Gimnospermes

11.3. Angiospermes

 

Unitat 12: Regne Animalia (1): invertebrats

12.1. Característiques generals dels animals

12.2. Porífers

12.3. Cnidaris

12.4. Anèl·lids, platihelmints i nematodes

12.5. Mol·luscs

12.6. Artròpodes

12.7. Equinoderms

 

Unitat 13: Regne Animalia (2): peixos, amfibis i rèptils

13.1. Característiques generals dels vertebrats

13.2. Peixos

13.3. Amfibis

13.4. Rèptils

 

Unitat 14: Regne Animalia (3): aus i mamífers

14.1. Aus

14.2. Mamífers monotremes

14.3. Mamífers marsupials

14.4. Mamífers placentaris