El planeta Terra al Sistema Solar i a l’Univers, l’estructura de la Terra, la seva composició i dinàmica. Processos geològics externs i interns.

Les funcions vitals dels éssers vius. Virus, bacteris, protoctists, fongs, plantes i animals.

Alguns dels aprenentatges que has treballat a l’àrea de Coneixement del Medi natural, social i cultural de l’Educació Primària tenen continuïtat a la matèria de Biologia i Geologia de la ESO però, com pots veure, també s’incorporen nous sabers.

La matèria de Biologia i Geologia té una durada lectiva de 105 hores al llarg de les 35 setmanes del curs (3 hores setmanals, una d’elles amb desdoblament del grup).

A continuació disposes d’uns recursos que et poden ser útils per al desenvolupament de les situacions d’aprenentatge que plantegem a classe. Aquests recursos estan ordenats per temes de la manera següent:

a) Continguts, organitzats en 14 temes de biologia i geologia. Aquests continguts es poden complementar amb cerques per internet o amb llibres de text. També disposes a la web dels continguts d’altres cursos per si trobes que et poden ser d’utilitat. Aquests continguts seran necessaris per treballar les competències associades a cada situació d’aprenentatge, i és molt probable que no els necessitis de manera seqüencial. Per a més comoditat, te’ls pots baixar i així tenir-los a mà en tot moment. Al Fotobloc trobaràs articles curiosos que et poden inspirar per aprendre més!

b) Tests, un per a cadascun dels 14 temes de biologia i geologia, et permeten avaluar el teu grau de coneixement dels continguts. Pots fer cada test tantes vegades com vulguis, i cada vegada rebràs un correu electrònic amb els encerts i els errors. Intenta esbrinar en què t’has equivocat per tal d’aprendre dels teus propis errors. També és molt interessant que en iniciar una nova situació d’aprenentatge realitzis el test dels continguts que hauràs de treballar i que tornis a fer el test una vegada hagis finalitzat l’activitat o el projecte. Segur que has après moltes coses mentre has desenvolupat el projecte!

c) Activitats d’aula, propostes d’aprenentatge de biologia i geologia. Al Bibliobloc les trobaràs totes. Utilitza l’índex de la web per trobar les que et puguin interessar, ordenades per cursos, per blocs i per temes. En aquesta pàgina, accedint a la icona corresponent, trobaràs la proposta associada a cada tema. En qualsevol cas, podem dissenyar-ne de noves a partir de situacions d’aprenentatge que ens puguin interessar a totes. L’important és aprendre i desenvolupar les competències!

d) Pràctiques de laboratori, protocols inspiradors per a la realització d’experiències al laboratori de biologia i geologia. Al Labobloc les trobaràs totes. Utilitza l’índex de la web per trobar les que et puguin interessar, ordenades per cursos, per blocs i per temes. En aquesta pàgina, accedint a la icona corresponent, trobaràs la proposta associada a cada tema. En qualsevol cas, podem dissenyar entre totes noves pràctiques a partir de les situacions d’aprenentatge que estiguem desenvolupant i incorporar-les al Labobloc per a generacions futures i perquè altres centres educatius se’n puguin beneficiar!

Tests Activitats  Pràctiques

 

Per començar, potser necessitaràs desenvolupar unes pràctiques de laboratori que et proporcionaran eines de treball ben valuoses. Potser també aquest curs farem una activitat fora del centre:

Treball inicial de laboratori
 Treball de camp i altres activitats fora del centre

 

BLOC DE GEOLOGIA

1. L’Univers i el Sistema Solar

1.1. Origen i evolució de l’Univers

1.2. Galàxies, nebuloses, estrelles i sistemes planetaris

1.3. El Sistema Solar

1.4. Moviments relatius Sol – Terra – Lluna

 1.5. Origen i estructura de la Terra

 

2. L’Atmosfera

2.1. Composició i estructura tèrmica

2.2. Propietats físiques i efecte hivernacle

2.3. Temps atmosfèric

2.4. Climes

 

3. La Hidrosfera

3.1. L’aigua i els seus compartiments

3.2. El cicle de l’aigua

3.3. Estructura i dinàmica oceàniques

 

4. La Geosfera

4.1. Composició i estructura composicional de la geosfera

4.2. Els minerals

4.3. Dinàmica del mantell i estructura dinàmica

4.4.Tectònica de plaques i marges actius

 

5. Processos geològics

5.1. El cicle geològic

5.2. Processos geològics externs

5.3. Deformació estructural i metamorfisme

5.4. Anatèxia i vulcanisme

 

BLOC DE BIOLOGIA

6. Els éssers vius

6.1. La cèl·lula i les funcions dels éssers vius

6.2. Nutrició autòtrofa i heteròtrofa. Nivells tròfics i xarxa tròfica

6.3. Reproducció sexual i asexual

6.4. Relacions intraespecífiques i interespecífiques. Ecosistemes

6.5. Els 5 regnes. Taxonomia i claus dicotòmiques

 

7. Regne Monera: bacteris

7.1. Virus (no són éssers vius!)

7.2. Bacteris i cianobacteris

 

8. Regne Protoctista: protozous i algues

8.1. Protozous

8.2. Algues

 

9. Regne Fungii: fongs i líquens

9.1. Fongs

9.2. Líquens

 

10. Regne Planta (1): molses i falgueres

10.1. Característiques generals de les plantes sense flor

10.2. Briòfits (molses)

10.3. Pteridòfits (falgueres)

 

11. Regne Planta (2): gimnospermes i angiospermes

11.1. Característiques generals de les plantes amb flor

11.2. Gimnospermes

11.3. Angiospermes

 

12. Regne Animalia (1): invertebrats

12.1. Característiques generals dels animals

12.2. Porífers

12.3. Cnidaris

12.4. Anèl·lids, platihelmints i nematodes

12.5. Mol·luscs

12.6. Artròpodes

12.7. Equinoderms

 

13. Regne Animalia (2): peixos, amfibis i rèptils

13.1. Característiques generals dels vertebrats

13.2. Peixos

13.3. Amfibis

13.4. Rèptils

 

14. Regne Animalia (3): aus i mamífers

14.1. Aus

14.2. Mamífers monotremes

14.3. Mamífers marsupials

14.4. Mamífers placentaris

 

Per mitjà de les diferents activitats d’aprenentatge que es realitzen a Biologia i Geologia al llarg de tot el curs s’avalua l’assoliment de les competències específiques (CE) i de les competències clau (CC) d’acord amb els següents criteris: